Nummer 21, 24 december 2014, Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 21, 24 december 2014, Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Nummer 21, 24 december 2014, Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Het college van B&W deelt mee dat de gemeenteraad op 11 december 2015 de verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 heeft vastgesteld.

De Participatiewet brengt met zich mee dat een aantal bestaande verordeningen moet worden gewijzigd en een aantal nieuwe verordeningen moet worden vastgesteld.
Met deze verordeningen kan uitvoering gegeven worden aan de Participatiewet 2015.

De verordening is bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. De verordeningen treedt in werking op 1 januari 2015.

De verordening ligt ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis vanaf 23 december 2015 voor een periode van twaalf weken. U kunt de verordeningen ook vinden op dewolden.nl.