Nummer 23, 30 december 2014, Regeling toegang jeugdhulp gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 23, 30 december 2014, Regeling toegang jeugdhulp gemeente De Wolden

Nummer 23, 30 december 2014, Regeling toegang jeugdhulp gemeente De Wolden

Het college van gemeente De Wolden deelt mee dat zij op 9 december 2014 de Regeling toegang jeugdhulp gemeente De Wolden 2015 heeft vastgesteld.

De regeling toegang jeugdhulp bepaalt hoe een melding van een jeugdige of zijn ouders wordt afgehandeld. Vastgelegd is bijvoorbeeld binnen welke termijn na melding contact op wordt genomen en wanneer externe deskundigheid ingeschakeld.

De regeling is bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad en treedt in werking op 1 januari 2015.

Ter inzage
De regeling ligt ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis vanaf 1 januari 2015 voor een periode van twaalf weken. U kunt de regeling ook vinden op dewolden.nl.