Nummer 3, 25 februari 2015, Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren per 1 januari 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling De Wolden/Hoogeveen

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 3, 25 februari 2015, Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren per 1 januari 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling De Wolden/Hoogeveen

Nummer 3, 25 februari 2015, Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren per 1 januari 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling De Wolden/Hoogeveen

B&W van De Wolden maken bekend dat in de  vergade¬ring van 16 december 2014 het volgende aanwijsbesluit is genomen:

Besluit tot aanwijzen van heffings- en invorderingsambtenaren per 1 januari 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling De Wolden/Hoogeveen.

Ter inzage

Het besluit ligt ter inzage en bij de Gemeentewinkel, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Het besluit treedt in werking na de bekendmaking op 1 januari 2015.