Nummer 4, 4 maart 2015, Verordening Leerlingenvervoer De Wolden 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 4, 4 maart 2015, Verordening Leerlingenvervoer De Wolden 2015

Nummer 4, 4 maart 2015, Verordening Leerlingenvervoer De Wolden 2015

Het college van B&W deelt mee dat de gemeenteraad op 19 februari 2015 de verordening leerlingenvervoer De Wolden 2015 heeft vastgesteld.

De vaststelling van een nieuwe verordening leerlingenvervoer is noodzakelijk in verband met de invoering van Passend Onderwijs.

De nieuwe verordening heeft een indeling die overeenkomt met de tweedeling van de samenwerkingsverbanden, namelijk primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De verordening is bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. De verordening treedt in werking op 1 april 2015.

Ter inzage

De verordening ligt ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis vanaf 2 maart 2015 voor een periode van twaalf weken. U kunt de verordening ook vinden op  dewolden.nl.