Nummer 5, 18 maart 2015, Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente De Wolden 2015

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 5, 18 maart 2015, Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente De Wolden 2015

Nummer 5, 18 maart 2015, Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente De Wolden 2015

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 19 februari 2015 heeft vastgesteld de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. De verordening regelt voorzieningen en de procedure van declaraties voor wethouders, raads- en commissieleden.
 

Ter inzage

De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2014 en ligt ter inzage bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Zuidwolde. De verordening is ook via dewolden.nl te raadplegen.