Nummer 5, 28 mei 2014, Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden vastgesteld

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 5, 28 mei 2014, Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden vastgesteld

Nummer 5, 28 mei 2014, Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden vastgesteld

Het college van B&W heeft op 29 april 2014 nieuwe beleidsregels vastgesteld voor inkopen en aanbesteding door de gemeente. 

Met de nieuwe beleidsregels willen we bijdragen aan het terugdringen van het aantal regels en het verminderen van de administratieve lasten voor zowel ondernemers als de gemeente. Vanuit deze gedachte is een aantal beleidsregels ten aanzien van de drempelbedragen in relatie tot de toe te passen procedures verwijderd. Ook biedt het nieuwe beleid meer mogelijkheden voor lokale ondernemers.

Ter inzage
De nieuwe beleidsregels treden in werking op 1 mei 2014. De nieuwe beleidsregels voor inkopen liggen ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis vanaf 28 mei 2014 voor een periode van zes weken. U kunt de beleidsregels ook vinden op dewolden.nl.