Nummer 6, 11 september 2014, Bekendmaking Beleidsregel duurzaamheidssubsidie voor starters

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 6, 11 september 2014, Bekendmaking Beleidsregel duurzaamheidssubsidie voor starters

Nummer 6, 11 september 2014, Bekendmaking Beleidsregel duurzaamheidssubsidie voor starters

Het college van de gemeente De Wolden heeft op 18 februari de regeling ‘Duurzaamheidssubsidie voor starters’ vastgesteld.

Ter uitvoering van deze regeling is het volgende besloten:

  • Het subsidieplafond van deze regeling is door de gemeenteraad vastgesteld op 100.000 euro.
  • De regeling treedt in werking per 1 maart 2014.
  • Verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, worden de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Starters die hun eerste woning hebben gekocht na 31 december 2012, waarvan de transactieprijs niet meer mag hebben bedragen dan 200.000 euro, gebouwd voor 1 januari 2006, kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie en enkele energieopwekkende maatregelen. Zie hiervoor dewolden.nl of snn.eu/dewolden.
De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hier kunt u vanaf 1 maart 2014 een exemplaar verkrijgen van de regelingtekst en het bijbehorende aanvraagformulier.

Uitvoeringsorganisatie van het SNN
Laan Corpus den Hoorn 200
Postbus 779
9700 AT Groningen
T. (050) 5224900