Nummer 6, 22 juni 2017, Wijziging APV en Legestabel

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 6, 22 juni 2017, Wijziging APV en Legestabel

Nummer 6, 22 juni 2017, Wijziging APV en Legestabel

B&W maken bekend dat in de raadsvergadering van 18 mei 2017 wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 en de Legestabel, behorende bij de Legesverordening 2017, zijn vastgesteld.