Nummer 6, 8 april 2015, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 6, 8 april 2015, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nummer 6, 8 april 2015, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Het college van B&W van gemeente De Wolden deelt mee dat de gemeenteraad op 26 maart 2015 de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 heeft vastgesteld.

De vaststelling van een nieuwe verordening is noodzakelijk in verband met overdracht van de verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud van schoolgebouwen aan de schoolbesturen.

De verordening is bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Ter inzage

De verordening ligt ter inzage bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis vanaf 31 maart 2015 voor een periode van twaalf weken. U kunt de verordening ook vinden op dewolden.nl.