Nummer 7, 17 november 2016, Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 7, 17 november 2016, Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente De Wolden

Nummer 7, 17 november 2016, Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente De Wolden

B&W maken bekend dat de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente De Wolden is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 oktober 2016.