Nummer 8, 11 september 2014, Bekendmaking vaststelling verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 8, 11 september 2014, Bekendmaking vaststelling verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Nummer 8, 11 september 2014, Bekendmaking vaststelling verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 13 maart 2014 de Verordening Winkeltijden gemeente De Wolden heeft vastgesteld. 

De Verordening Winkeltijden gemeente De Wolden 2013 wordt ingetrokken. De nieuwe verordening voorziet in een algemene vrijstelling van het verbod voor winkels om op zon- en feestdagen open te zijn.

Ter inzage 
De verordening treedt in werking op 14 maart 2014 en werkt terug tot en met 1 januari 2014 en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Zuidwolde bij de gemeentewinkel. De verordening is ook op dewolden.nl te raadplegen.