Nummer 8, 15 april 2015, Subsidieregeling 'Initiatiefrijk De Wolden'

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 8, 15 april 2015, Subsidieregeling 'Initiatiefrijk De Wolden'

Nummer 8, 15 april 2015, Subsidieregeling 'Initiatiefrijk De Wolden'

B&W maken bekend dat zij op 31 maart 2015 de Regeling ‘initiatiefrijk De Wolden’ hebben vastgesteld.

De raad heeft op 6 november 2014 tijdens de begrotingsvergadering besloten om voor vier jaar een budget beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven.

Doel is om meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners (vergroten participatie van inwoners in de samenleving) en daarmee de leefbaarheid en/of de sociale vitaliteit en/of de sociale infrastructuur van een dorp of de gemeente, te vergroten.

Deze subsidieregeling is geldig van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2018. Vóór 1 augustus 2016 wordt de werking van de regeling geëvalueerd en wordt het college voorgesteld om de subsidieregeling wel of niet te verlengen na 31 maart 2018.

De regeling treedt in werking één dag na deze bekendmaking en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Zuidwolde bij de gemeentebalie. De regeling is ook op dwolden.nl te raadplegen.