Nummer 9, 22 april 2015, Regeling persoonsgebonden budget Jeugdhulp De Wolden

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 9, 22 april 2015, Regeling persoonsgebonden budget Jeugdhulp De Wolden

Nummer 9, 22 april 2015, Regeling persoonsgebonden budget Jeugdhulp De Wolden

B&W maken bekend dat zij op 31 maart 2015 hebben vastgesteld de Regeling persoonsgebonden budget Jeugdhulp De Wolden.

In de regeling wordt beschreven onder welke voorwaarden een aanspraak op een individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget mogelijk is. Aangegeven wordt hoe de aanvraag verloopt, welke voorwaarden er gesteld worden en welke tarieven gehanteerd worden.

Ter inzage

De regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Zuidwolde bij de gemeentebalie. De regeling is ook via dewolden.nl te raadplegen.