Nummer 9, 5 juni 2018, Categorieën van gevallen waarvoor geen vvgb is vereist

Home > Raad en College > Gemeenteblad > Nummer 9, 5 juni 2018, Categorieën van gevallen waarvoor geen vvgb is vereist

Nummer 9, 5 juni 2018, Categorieën van gevallen waarvoor geen vvgb is vereist

B&W maken bekend dat de ‘Categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist', zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, in de raadsvergadering van 31 mei 2018 zijn vastgesteld.