Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Gemeenteraadsnieuws

25 januari 2021 |

Toekomstgerichte landbouw in onze gemeente, hoe ziet die eruit? De gemeenteraad van De Wolden nam het initiatief om daar uitgebreid over van gedachten te wisselen om er uiteindelijk een besluit over te kunnen nemen. Een enquête met 500 reacties vormde de basis voor de eerste dialoogavond. Met ruimte voor diverse meningen en…

Lees verder
13 januari 2021 |

Op 23 december 2020 kondigde de raad een digitale dialoogbijeenkomst aan over toekomstgerichte landbouw van de gemeente De Wolden. Gezien de lockdown is het programma aangepast. De bijeenkomst zal vrijwel volledig digitaal plaatsvinden.

Lees verder
23 december 2020 |

De gemeenteraad van De Wolden nodigt u van harte uit voor de digitale dialoogbijeenkomst over toekomstgerichte landbouw van onze gemeente op donderdagavond 21 januari 2021.

Bij het onderwerp toekomstgerichte landbouw staan twee thema’s centraal: de productie en de consumptie.

Lees verder
18 december 2020 |

Donderdagavond 17 december 2020 tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar is de nieuwe wethouder voor o.a. financiën Egbert van Dijk benoemd en beëdigd. De gehele raad stemde in met de benoeming van Van Dijk. Het stemmen vond eerder die middag plaats via een ‘drive-through stemstraat’.

Lees verder
16 december 2020 |

Vanwege de afgekondigde lockdown door premier Rutte heeft de gemeenteraad van De Wolden besloten om aankomende 17 december digitaal te gaan vergaderen. Naast het vaststellen van o.a. de visie Dienstverlening 2021-2025 staat er een benoeming en beëdiging van kandidaat-wethouder Egbert van Dijk op de agenda. Van Dijk is…

Lees verder
13 november 2020 |

Alle raadsleden van De Wolden zijn akkoord gegaan met de programmabegroting 2021. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november jl. heeft de raad ingestemd met investeringen voor onder andere het GVVP, de herinrichting van begraafplaats Ruinen, diverse rioleringsprojecten en de bouw van het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in…

Lees verder
06 november 2020 |

De in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen gaven in de Algemene Beschouwingen op donderdag 5 november jl. in het kort hun visie op de programmabegroting van 2021. De Algemene Beschouwingen worden in de politieke wereld als een van de jaarlijkse hoogtepunt gezien. Ofwel het ‘politieke feestje van de democratie’…

Lees verder
30 oktober 2020 |

De gemeenteraad van De Wolden heeft donderdag 29 oktober 2020 ingestemd met het Actieplan Klimaat & Energie 2021 – 2024. Het plan is de gemeentelijke uitwerking van de duurzaamheidsdoelen uit het landelijke Klimaatakkoord. De gemeente wil zich gaan inzetten om in de aankomende jaren te verduurzamen. Het doel is dat in 2040 alle…

Lees verder

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl