Formateur presenteert coalitievoorstel voor vier wethouders in De Wolden

Het voorstel voor het nieuwe college van De Wolden is bekendgemaakt. Formateur Frits Alberts heeft een nieuw college kunnen vormen, bestaande uit Gemeentebelangen, PvdA en D66. Gerrie Hempen-Prent en Egbert van Dijk zullen namens Gemeentebelangen weer deelnemen in het college. De PvdA heeft Mark Turksma voorgedragen en Albert Haar zal D66 vertegenwoordigen in het college. Hiermee gaat het college van drie naar vier wethouders.

Foto van de nieuwe gemeenteraad

Portefeuilles van de vier wethouders

Het raadsbreedprogramma voor de komende vier jaar werd op 30 maart jl. unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In het collegeprogramma is verder invulling gegeven aan de vijf vastgestelde thema’s: ‘Wonen, Duurzaamheid, Landbouw/vitaal buitengebied, Het Sociale Gezicht van De Wolden en Dienstverlening en de Kwaliteit van het Openbaar Bestuur’.

Het beoogde college wil met een vierde wethouder de dienstverlening aan de inwoners van De Wolden verbeteren. De dienstverlening scoorde tot nu toe goed, bleek uit onderzoek, maar volgens inwoners kan het nog beter. Dit is volgens Gerrie Hempen-Prent “de belangrijkste reden om voor de komende vier jaar een extra wethouder expliciet hierop in te zetten.” Die taak zal in de portefeuille vallen van Albert Haar (D66), samen met Kwaliteit van bestuur en Cultuur. Albert Haar zal als parttime wethouder voor vier jaar deelnemen in het college. De tweede nieuwe toevoeging aan het college is Mark Turksma van de PvdA. Turksma zal zich bezighouden met de sociale thema’s in De Wolden, zoals het sociaal domein, onderwijs en bereikbaarheid. De portefeuille van Gerrie Hempen-Prent blijft onveranderd, met de onderwerpen wonen, landbouw en ondernemen. Net als de portefeuille van Egbert van Dijk, die zich ontfermt over de financiën, sport en afval.

Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft de taak om te controleren of het gemeentelijke beleid overeenkomt met de begroting, de uitvoering en de afgelegde verantwoording daarover. Daarnaast beoordeelt de rekenkamercommissie over het beleid ook doeltreffend is geweest. Mocht dat niet geheel het geval zijn, dan doet de commissie aanbevelingen. Zo is de rekenkamercommissie in 2021 een onderzoek gestart naar de doorwerkingen van eerder gedane aanbevelingen. Marcel Hulst van de VVD is blij om te zien dat het grootste deel van de aanbevelingen verder wordt opgepakt in de organisatie. Vooral op het gebied van communicatie is er nog winst te behalen, zoals de schrijfvaardigheid van de organisatie verbeteren. En Albert Haar (D66) vult aan: “Alleen maar onderzoeken en iets constateren daarmee ben je er niet, het moet tot een concreet resultaat leiden, ik hoop dat het ontwerpbesluit dat hier nu ligt dat die tot dat resultaat gaan leiden.”

Tijdens een extra ingelaste raadsvergadering op dinsdag 17 mei zal het nieuwe college worden geïnstalleerd. De gemeenteraad kan dan ook reageren op het opgestelde collegeprogramma.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht