Gemeenteraad De Wolden akkoord met extra investering voor Huus voor Sport & Cultuur

Donderdagavond 17 februari jl. stemde de raad van De Wolden in met aanvullend krediet van bijna 3 miljoen euro voor de bouw van het Huus voor Sport & Cultuur. De fracties van PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben het onderwerp Omgevingswet van de agenda gehaald. Volgens het Reglement van Orde mag dat als minimaal 2 fracties dat verzoek doen. De partijen vinden het onderwerp te veel politieke lading hebben en willen het besluit overlaten aan een nieuwe raad en een nieuw college. Dit was waarschijnlijk de laatste raadsvergadering van deze gemeenteraad voor de verkiezingen in maart.

Foto raadszaal

Meer budget voor Huus voor Sport & Cultuur

Het voorstel voor de raad om het extra krediet van bijna 3 miljoen euro beschikbaar te stellen komt door stijging van de bouwkosten, een trend waar nieuwbouwprojecten in heel Nederland mee te maken hebben. “Bouwend Nederland zit in stormachtig water, de energieprijzen zijn enorm gestegen, de kosten van bouwmaterialen stijgen de pan uit, de lonen zijn gestegen, er is zo veel werk dat er niet genoeg werknemers te vinden zijn.” Volgens Jaap Wiechers (ChristenUnie) is het logisch dat dit ook gevolgen heeft voor het Huus voor Sport & Cultuur. Ondanks de prijsstijging zijn de raadsleden het nog steeds eens dat het HSC van toegevoegde waarde zal zijn en dat de gemeente de lasten kan dragen. Wethouder Egbert van Dijk is blij met de steun vanuit de raad. Niet alleen de raad, ook de inwoners kijken uit naar de komst van het nieuwe gebouw. Meerdere insprekers hielden een pleidooi tijdens de raadsvergadering over het grote belang van het HSC voor inwoners.

Alleen de fractie van het CDA stemde niet in met het voorstel, ze waren van mening dat de tijdsdruk onverantwoord is en er geld bespaard zou kunnen worden door de buitenkant van het gebouw simpel te houden. In het HSC komen sport en cultuur samen. Er zullen meerdere sport- en cultuurverenigingen te vinden zijn, zoals sportclubs, een fysiothereapiepratkijk, de bibliotheek en Welzijn De Wolden.

De bouw van het Huus voor Sport & Cultuur begint in mei dit jaar en volgens de planning staat het gebouw er in de loop van 2023.

Burgerinitiatief Blijdenstein

Inspreker Geertsma heeft aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie door Blijdenstein in Ruinerwold net zoals een eerder burgerinitiatief. Hij is tevreden over de proactieve houding van de gemeente maar verzocht sneller budget vrij te maken voor een goed onderzoek naar een oplossing voor een veiliger Blijdenstein. En dat verzoek werd raadsbreed ondersteund met een amendement dat door Jaap Wiechers (ChristenUnie) werd ingediend namens alle fracties. Zij willen het budget van 50.000 euro wat nodig is voor het onderzoek direct beschikbaar stellen, anders vindt het onderzoek pas in 2023 plaats en dat duurt volgens hen te lang. In Ruinerwold zal een dialoogavond worden georganiseerd over dit onderwerp. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht