Gemeenteraad neemt nieuwe plannen over voor positief gezond De Wolden

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 oktober 2021 heeft de raad van De Wolden een nieuwe plaatsvervangend ombudsman benoemd. Ook heeft de raad positief gereageerd op het nieuwe gezondheidsbeleid voor 2022-2025. Daarnaast is de kadernota van het sociaal domein voor 2022-2025 besproken en vastgesteld.

Benoeming ombudsman

Mevrouw Wiersma benoemd tot nieuwe plaatsvervangend ombudsman De Wolden

De raad van De Wolden heeft mevrouw J. Wiersma-Veenhoven voor 6 jaar benoemd tot plaatsvervangend ombudsman. Mevrouw Wiersma heeft veel ervaring in het ombudswerk, zo is zij ook plaatsvervangend ombudsman van de gemeente Hoogeveen en de SWO. En daarnaast is mevrouw Wiersma lid van de bezwaarschriftencommissie van De Wolden. Door het CDA werd navraag gedaan bij een jurist naar de integriteit en onafhankelijkheid wegens het combineren van verschillende functies. Volgens de jurist is er geen sprake van belangenverstrengeling bij het combineren van de van ombudswerk en het behandelen van bezwaarschriften. Het zou juist van meerwaarde zijn omdat beide functies er zijn om de burger te helpen bij een conflict met de gemeente.

De Wolden positief gezond

Er klonken vanuit de raadszaal veel positieve geluiden over het nieuwe plan dat namens wethouder Hilda Mulder en Egbert Van Dijk aan de raad werd gepresenteerd. In het nieuwe gezondheidsbeleid zijn de speerpunten voor de aankomende jaren opgenomen om de inwoners van De Wolden gezond te laten opgroeien en gezond ouder te laten worden in een goede leefomgeving. De gemeente wil hier jaarlijks minimaal 30.000 euro aan uitgeven. Belangrijke thema’s die onder de kinderen en jongeren spelen zijn roken en alcoholgebruik. Uit de resultaten van de Gezondheidsmonitor van de GGD Drenthe blijkt dat de helft van de jongeren in De Wolden nog steeds wel eens rookt en 82% van de ondervraagde jeugd geeft aan bij feestjes of andere gelegenheden vijf of meer drankjes (met alcohol) te drinken. Met extra geld wil de gemeente preventieprogramma’s gaan uitvoeren om alcoholmisbruik bij jongeren te voorkomen. Jaap Wiechers (ChristenUnie) wilde ook nog meer aandacht vragen voor gok- en gameverslaving onder jongeren, volgens wethouder Mulder heeft dit zeker de aandacht. Onder volwassenen en ouderen zijn alcoholgebruik, overgewicht en eenzaamheid belangrijke thema’s. Alle partijen steunen deze nota van harte en is daarom ook unaniem aangenomen door de raad.

Inwoners De Wolden ervaren minst vaak stress

Van alle gemeenten in Drenthe hebben volwassenen in De Wolden het minst last van stress, maar 10% van de inwoners geeft aan hevige stress te hebben. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor die onderzoek deed naar stress onder volwassenen, de oorzaken zijn bekend. Landelijk is er maar een gemeente waar de mensen nog minder stress ervaren dan in de Wolden, namelijk in het Noord-Brabantse Reusel-De Mierden met 8%.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht