Programmabegroting 2022-2025 door raad De Wolden vastgesteld

De raad van de gemeente De Wolden heeft de programmabegroting 2022-2025 donderdag 4 november jl. unaniem vastgesteld. In de programmabegroting staan de plannen voor 2022 over veiligheid, duurzaamheid, cultuur, dienstverlening en gezondheid en de berekende budgetten. Dit is de laatste begroting van deze raadsperiode en ook voor enkele raadsleden, vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Afbeelding van euro's, ter illustratie

De programmabegroting is de vertaling van het meerjarenperspectief van De Wolden naar concrete activiteiten, middeleninzet en belastingtarieven voor het komende jaar, met een voorlopige verwachting naar de drie volgende jaren. Wethouder van Dijk: “Het was passen, meten, puzzelen en keuzes maken, maar uiteindelijk kunnen we de raad een structureel en reëel sluitende begroting presenteren en daar zijn wij zeer content mee.” Dit is mede mogelijk gemaakt door extra financiële middelen van de overheid voor Jeugdzorg en de gevolgen van de coronacrisis.

Geld voor extra boa, eigen gemeentesecretaris en culturele gemeente Drenthe

De Wolden behoort tot de meest veilige gemeenten in Nederland. En de gemeente heeft de ambitie dat ook te blijven. Daarom maakt de gemeente o.a. geld vrij voor een extra boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). In 2022 gaat 300.000 euro naar de landbouw. Voor subsidie aan projecten voor toekomstbestendige en duurzame agrarische productie. En voor de aanleg van de fietspaden Dwingelerweg in Ansen en Weerwilleweg in Koekange wordt bijna 4 ton geïnvesteerd.

Ook wil De Wolden zich inzetten om in 2023-2024 Culturele gemeente van Drenthe te zijn. De gemeente wil kunst- en cultuurbeoefening stimuleren, wat mooi samenvalt met de opening van het ‘Huus voor Sport en Cultuur’ in 2023 en het 25-jarige bestaan van de gemeente De Wolden. Voor dat initiatief kreeg Albert Haar (D66) tijdens de vergadering nog een compliment van VVD-raadslid Marcel Hulst.

Daarnaast heeft De Wolden budget gereserveerd voor het aanstellen van een eigen gemeentesecretaris. De nieuwe gemeentesecretaris moet gaan zorgen voor een betere dienstverlening richting de gemeenteraad en het college en kan opkomen voor de belangen van De Wolden binnen de SWO. Gemeentebelangen is blij met dit besluit: “Het kost wat, maar dan heb je ook wat”, aldus Petra Haanstra.

Moties N375, sociaal domein en huishoudelijke hulp

Tijdens de raadsvergadering werden drie moties ingediend door verschillende partijen. Het CDA diende een motie in over mogelijkheden en alternatieven voor de duurzaam veilige inrichting van de N375. De motie werd uiteindelijk ingetrokken na het advies de wens voor een opiniërende bespreking in de raad bij de agendacommissie neer te leggen. Door de partijen van het CU, D66, CDA, PvdA en GroenLinks werden twee moties ingediend. De eerste motie ging over de begroting voor het sociaal domein, de fracties zijn het niet eens met een de taakstelling voor de minima en wil voorkomen dat deze kwetsbare groep financieel gekort wordt. De andere motie ging over het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp bij WMO. Het vaste bedrag van 19 euro per vier weken is niet afhankelijk van inkomen, de fracties stellen daarom een verbetering van de systematiek voor door bijvoorbeeld het tarief te koppelen aan een inkomen- en vermogenstoets. Beide moties haalden geen meerderheid in de gemeenteraad.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht