Raad behandelt Kadernota 2022-2025 tijdens fysieke vergadering

Alle fractievoorzitters hebben namens hun fractie hun Algemene Beschouwingen uitgesproken tijdens de behandeling van de Kadernota 2022-2025. De raad kwam donderdag 17 juni 2021 fysiek bijeen in de raadszaal. Vorig jaar werd de afgeslankte versie in de vorm van een Kaderbrief besproken, in verband met de uitbraak van het coronavirus. In de Kadernota staan alle financiële kaders voor de komende jaren beschreven en de nota bevat ook trends en ontwikkelingen met oog op de gemeentelijke financiën.

Bijdrage Petra Haanstra

Aandacht voor woningnood

Zoals gebruikelijk leveren alle fracties een bijdrage over de inhoud van de Kadernota. De volgorde van sprekers is gebaseerd op de grootte van een partij in de raad. Petra Haanstra (Gemeentebelangen) nam als eerste het woord en diende namens Gemeentebelangen twee moties in voor het versnellen van woningbouwontwikkelingen en over de verduurzaming van de afvalstroom. Het thema woningen stond ook bij het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks op de agenda, zij zijn voor een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwlocaties in de gemeente. Daarnaast is Gemeentebelangen is ook van mening dat het begrote bedrag van €10.000 voor een eigen stemhulp overbodig is. Andere partijen, zoals de ChristenUnie en D66, vinden zo’n stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar juist van toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld jongeren.

Initiatiefrijk De Wolden een blijvertje

De gehele raad staat positief tegenover het doorzetten van Initiatiefrijk De Wolden. Namens de gemeenteraad diende Karin Brouwer (CDA) een wijzigingsvoorstel in over de subsidieregeling voor Initiatiefrijk De Wolden om die te verlengen met drie jaar. De ChristenUnie en de VVD pleiten allebei voor meer efficiëntie en resultaatgericht werken bij het sociaal domein, zonder de minima te raken, aldus Jaap Wiechers (CU) en Marcel Hulst (VVD). Mark Turskma (PvdA) is tegen de bezuinigingen, volgens Turskma moet ondersteuning sociaal en eerlijk blijven. Met een motie vraagt de VVD om de gemeentelijke meldingenapp opnieuw in het leven te roepen, de website zou te omslachtig werken. Over de toegankelijkheid van de website werd nog een gezamenlijke motie van PvdA, D66, CU en GroenLinks ingediend. Zo zou de website beter ingericht kunnen worden met oog op bijvoorbeeld laaggeletterden of slechthorenden. D66 heeft de ambitie uitgesproken om in 2023-2024 de Culturele Gemeente van Drenthe te willen worden.

De bijdrage van de gemeenteraad wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting van 2022. De begroting wordt in november dit jaar behandeld. Een aantal partijen haalden het sociaal domein aan vanwege de beoogde bezuinigingen die gepland staan. De besluitvorming over de herijking van het sociaal domein vindt a.s. donderdag 24 juni plaats. In dezelfde vergadering staat het tweede termijn en de vaststelling van de Kadernota gepland.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht