Raad omarmt burgerinitiatief en verzoekt college onderzoek te doen naar oplossing onveilige verkeerssituatie Blijdenstein, Ruinerwold

De raad van de Wolden vergaderde in verband met de benoeming van de nieuwe burgemeester op woensdagavond 15 december 2021. Een steunfractielid voor D66 is benoemd en beëdigd, er is een burgerinitiatief voorgelegd aan de raad en de transitievisie Warmte De Wolden is besproken. Dit was een greep uit de agendapunten van de gemeenteraadsvergadering.

Benoeming nieuw steunfractielid D66

Tijdens het vragenhalfuur voor de inwoners hebben drie insprekers gebruik gemaakt van de tijd om te reageren op het ontwerp bestemmingsplan “Dijkhuizen 28-30, Ruinerwold”. De ontwikkelingen van het ‘omstreden plan’, zoals mevrouw De Boer – Pekel het noemt, startten 8 jaar geleden. Het plan voor het appartementencomplex aan Dijkhuizen moest een oplossing bieden aan het probleem dat er voor jongeren en ouderen geen geschikte en betaalbare woningen in Ruinerwold te vinden zijn. Alle insprekers zijn het erover eens dat het geplande complex niet past in Ruinerwold, ze spraken huns wens uit voor een kleinschaliger gebouw dat qua omvang en uiterlijk meer in de omgeving opgaat.

De appartementen moeten worden gerealiseerd op de plek van de oude SNS bank. De insprekers zeggen verrast te zijn met de beoogde hoogte van ongeveer 16 meter, want het complex mocht een maximale hoogte hebben van 12 meter zoals het tegenoverliggende café De Klok. Volgens de heer Kroes doet deze hoogte inbreuk op hun privacy, omdat het gebouw zal gaan grenzen aan hun voor- of achtertuin. En daarbij hebben de insprekers de verwachting dat de doorstroom van ouderen naar de appartementen en jongeren naar de vrijgekomen huizen niet zal plaatsvinden, omdat de woningen te duur zullen zijn. De heer Kroes laat weten dat een appartementencomplex welkom is, maar hij hoopt net als de andere insprekers dat nog wat kan worden gedaan aan de omvang van het gebouw. In januari volgend jaar staat dit onderwerp op de raadsagenda en bespreekt de raad de plannen.

Nieuw steunfractielid

Mevrouw Salomé uit Koekange is benoemd en beëdigd tot steunfractielid van D66. Raadslid Albert Haar heeft mevrouw Salomé voorgedragen en is blij dat hij van deze mogelijkheid gebruik mocht maken.

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief voor een structurele oplossing voor de onveilige verkeersituatie bij Blijdenstein, Ruinerwold werd gepresenteerd door de heer Bekendam. Op eigen initiatief hebben omwonenden gezorgd voor een onderzoek naar de verkeersveiligheid en hun gevoel van onveiligheid werd met die resultaten onderstreept. De omwonenden vragen de gemeenteraad om een oplossing voor de korte en lange termijn, om ongelukken te voorkomen. De raad sprak haar waardering uit voor dit initiatief. In de nabije toekomst kan een 30 km/uh-zone worden ingesteld en mogelijk komt er een flitspaal om die snelheid te handhaven. Ook pleiten meerdere raadsleden voor een onderzoek of de weg een directe aansluiting kan krijgen op de N375. De raad heeft zich unaniem uitgesproken over het verzoek dat het college binnen zes weken met een voorstel terug naar de raad komt.

Dit was de laatste raadsvergadering van 2021 en na de sluiting heeft de gemeenteraad en het college afscheid genomen van waarnemend burgemeester Janny Vlietstra.

Nieuwsarchief

Wilt u oudere nieuwsberichten teruglezen? Kijk dan in ons nieuwsarchief

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht