Griffie

De raadsgriffie bestaat uit raadsgriffier Joukje van Roeden-Hoekstra, raadsadviseur Jeroen de Boer, griffiemedewerker Alinda Bakker-Robaard en communicatiemedewerker Erica Henry.

Wat doet de griffie

De meeste gemeenteraadsleden hebben een baan naast hun werk voor de raad. Om het raadswerk goed te laten verlopen, ondersteunt de griffie de raadsleden. De griffie adviseert onafhankelijk aan de gemeenteraad, de fractievoorzitters en de individuele raadsleden. Tijdens de raadsvergaderingen zit de griffier naast de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie zorgt voor de planning van de raad. De griffie organiseert de raadsvergaderingen, raadsdebatten, dialoogbijeenkomsten en werkbezoeken. Ook maakt de griffie de besluiten en de activiteiten van de gemeenteraad bekend.

Contact met de griffie

Hebt u een vraag over een raadsbijeenkomst? Wilt u meer informatie over de raad? Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie: 14 0528 of griffier@dewolden.nl.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht