Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. Werkt het gemeentebeleid goed en is het geld juist besteed? De Rekenkamercommissie versterkt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Hebt u een voorstel voor een onderzoek? Neem dan contact op.

Voorstel indienen

Wilt u een voorstel indienen of hebt u een vraag? Dan kunt u mailen naar rekenkamer@dewolden.nl of schrijven naar:

Rekenkamercommissie De Wolden
Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Taken

De Rekenkamercommissie heeft een aantal taken. Zo bepaalt de commissie de onderzoeksagenda, begeleidt onderzoeken en voert de onderzoeken deels zelf uit. In het onderzoek staat de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van gemeente De Wolden centraal.

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? En heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? En kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en wordt ondersteund door de secretaris, Jeroen de Boer. Bekijk de LinkedIn profielen van de leden:

Conclusies onderzoek

De Rekenkamercommissie presenteert de conclusies uit het onderzoek en de voorstellen voor verbeteringen aan de gemeenteraad. Daarna neemt de gemeenteraad hierover een besluit. 

Rapporten

De Rekenkamercommissie brengt openbare rapportages uit over de onderzoeksresultaten. De rapportages van de uitgevoerde onderzoeken vindt u op dewolden.raadsinformatie.nl

Bekijk het meest recente rapport: Wat doen we er uiteindelijk mee? Onderzoek naar de effecten van de rapporten van de rekenkamercommissie (pdf - 642,3 KB)

Jaarverslag

Elk jaar brengt de Rekenkamercommissie een jaarverslag uit. Verder heeft de rekenkamer een handboek, dat bestaat uit onder andere het onderzoeksprotocol en een reglement van orde.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht