Uw invloed

Als inwoner, groep of organisatie van De Wolden kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem, wens of knelpunt. Dit kan op verschillende manieren.

Vragen stellen of inspreken

Iedere gemeenteraadsvergadering begint met een vragenhalfuur. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dit kan tijdens het vragenhalfuur.

U kunt ook reageren op een onderwerp dat wel op de agenda staat. Als inwoner, bedrijf of organisatie kunt u 5 minuten spreektijd krijgen tijdens een raadsvergadering. Dit noemen we inspreken.

Inspreken over bestemmingsplannen

U kunt ook reageren op een bestemmingsplan of verordening. Dit kan tijdens het vragenhalfuur van de raad. Dit vragenhalfuur vindt plaats 4 weken voor de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Aanmelden bij de griffie

De agenda en vergaderstukken van de vergaderingen vindt u online. Wilt u vragen stellen tijdens het vragenhalfuur of inspreken? Dan meldt u zich bij de raadsgriffier. Stuur een e-mail naar griffier@dewolden.nl of bel naar 14 0528. U kunt zich aanmelden tot 19.30 uur op de dag van de raadsvergadering.

U hebt geen inspraak over:

  • Besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep kan of kon worden ingediend
  • Personen en persoonlijke zaken
  • Lopende klachten tegen ambtenaren of bestuurders

Contact met de raad

U kunt de raad informeren over actuele onderwerpen. De raad kan dan in gesprek gaan met belanghebbenden en deskundigen over het onderwerp. Op basis daarvan kan de raad nieuwe plannen hierover maken. U kunt direct contact opnemen met een raadslid of fractie. De griffie kan u hier ook bij helpen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht