Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Inwoners kiezen elke 4 jaar tijdens gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van B&W. In de raadsvergaderingen besluit de raad over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De inwoners van De Wolden vertegenwoordigen. Contact met inwoners, organisaties en bedrijven is voor de raad heel belangrijk. Door dialoogavonden, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten blijven raadsleden op de hoogte van wat er speelt in De Wolder samenleving.
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan. Bijvoorbeeld wonen, werken, cultuur en recreatie. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven (gemeentebegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over gemeentelijke wetten (verordeningen).
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Vergaderingen

U kunt aanwezig zijn bij een raadsvergadering in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen elke laatste donderdag van de maand om 19.30 uur. U kunt de raadsagenda en vergaderstukken online vinden. Tijdens vergaderingen kunt u inspreken.

Raadsbreed Programma 2018-2022

De gemeenteraad werkt tijdens raadsperiode 2018-2022 met het Raadsbreed Programma 2018-2022 (pdf - 1003,5 KB). Het thema hiervan is 'Samen verantwoordelijk'. De raad wil 5 thema's met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties bespreken voordat er besluiten worden genomen. De thema's zijn: dienstverlening, omgevingsvisie, bereikbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Werkwijze 3DeWolden

3DeWolden is de nieuwe werkwijze van de raad, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. De raad gaat meer in gesprek (dialoog) met inwoners en belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Er is meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken, ontmoetingen en gesprekken op locatie. De input van de dialoogavonden vormt een belangrijke basis voor het debat in de raad. Tot slot neemt de raad besluiten. Het college bereidt de besluiten voor en betrekt hierbij de uitkomsten van het raadsdebat.

Dialoogbijeenkomsten

Sinds de nieuwe werkwijze 3DeWolden zijn er ruim 10 dialoogbijeenkomsten gehouden. De thema's waren onder andere:

  • duurzaamheid
  • afvalinzameling
  • zorg

Meer weten over de raad? Bekijk de actuele dossiers en volg de gemeenteraad op Twitter en Facebook

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht