Gemeenteraadsnieuws

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws

Gemeenteraadsnieuws

 • Agenda gemeenteraadsvergadering 26 september 2019

  (13-09-2019)

  Donderdag 26 september 2019 vergadert de gemeenteraad van De Wolden. Wilt u inspreken? Dit kan, aanmelden graag via griffier@dewolden.nl of T. 140528.

  De stukken voor de vergadering treft u aan onderaan deze pagina.

  U bent van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee via hier

 • Dialoogavond Verkeer en Vervoer drukbezocht

  (13-09-2019)

  ‘Verkeer en vervoer’ is een thema dat leeft onder de inwoners van De Wolden. Dat bleek duidelijk, donderdag 12 september tijdens de Dialoogavond Verkeer en Vervoer. Het werd waarschijnlijk de drukste Dialoogbijeenkomst tot nu toe, met meer dan honderd deelnemers.

  De gemeente werkt aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Om zich daar als gemeenteraad op voor te bereiden ging de raad in gesprek met de inwoners over dit thema.  Er waren drie gespreksrondes: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en innovatie. Gespreksleiders waren raadsleden Albert Haar en Oscar Pont.

 • Welkom op onze Dialoogbijeenkomst Verkeer en Vervoer

  (05-09-2019)

  Op donderdag 12 september 2019 organiseert de gemeenteraad van De Wolden weer een Dialoogavond dit keer over het thema Verkeer en Vervoer. In een aantal gespreksrondes komen aan de orde: de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de toekomstbestendigheid van het openbaar vervoer en de rol van innovatie. Gespreksleider: raadslid Albert Haar. Locatie: Vakantiepark Westerbergen, Oshaarseweg 24  in Echten. Lees hieronder het volledige programma. U bent van harte welkom! Graag aanmelden via griffier@dewolden.nl

 • Raadslid onder de Loep. Imke Berghuis: “De grote kwesties die spelen in onze tijd...”

  (22-08-2019)

  Tijdens de raadsvergadering over de kadernota nam ze een grote houten olifant mee naar de Raadszaal. Deze zette ze pontificaal voor het spreekgestoelte. ‘Deze olifant staat symbool voor de drie olifanten in deze kamer,’ vertelde ze er bij.

  Imke Berghuis (1962) is een geboren Groningse die sinds lange tijd in Drenthe woont. Ze is fractieleidster en enig gemeenteraadslid van GroenLinks in De Wolden. “Het is mijn eerste termijn. Ik heb nu net een jaar het raadswerk meegemaakt. Dan begin je er een beetje in te komen, want het is niet iets wat je in een paar weken onder de knie hebt.”

  Berghuis deed ooit HBO-J en werkte lang met kinderen en jongeren met een geestelijke beperking. Vervolgens kreeg ze zelf drie kinderen. “Daarna heb ik allerlei banen gehad rond jeugd, ook nog bij Welzijn De Wolden. In 2003 besloot ik een andere liefde te volgen: ik ben Frans gaan studeren. Zo kwam ik als docent voor de klas.”

 • Dialoogavond Verkeer en Vervoer:  Interview met gespreksleider Albert Haar.

  (21-08-2019)

  Op donderdag 12 september vindt er een Dialoogavond plaats over Verkeer en Vervoer. Gespreksleider is gemeenteraadslid Albert Haar: “Het is een belangrijk en mooi onderwerp dat ons allemaal aangaat. Je staat er niet altijd bij stil, maar iedereen is verkeersdeelnemer.  Wil je daar als gemeente iets mee, dan heb je het niet alleen over geld maar ook over tegenstrijdige belangen. Denk in onze gemeente bijvoorbeeld aan het vracht- en landbouwverkeer. Die tractoren en vrachtwagens worden steeds groter en zwaarder. En ze rijden op wegen die van oudsher helemaal niet voor zulke zware voertuigen bestemd zijn. Diezelfde wegen worden ook gebruikt door bijvoorbeeld recreatieve fietsers. Die willen lekker rustig naast elkaar rijden. Dan heb je het dus over heel andere belangen. Hoe ga je daar als gemeente mee om?

 • Raadslid onder de Loep. Marcel Hulst: 'Luisteren naar de burger.'

  (09-08-2019)

  “Ik ben echt van de vrijheid,” vertelt gemeenteraadslid Marcel Hulst. “Ik voel me een echte liberaal.”

  Marcel Hulst (48 jaar) is fractieleider van de VVD in gemeente De Wolden. Toen hij in 2010 in de gemeenteraad kwam, trad hij toe tot de jongste fractie van de raad. “En dat zijn we nog steeds. We sturen er niet per se op, maar vinden het wel mooi om jonge mensen te interesseren voor het raadswerk.”

  Als voorzitter van Dorpsbelangen Veeningen had Hulst negen jaar lang regelmatig met de lokale politiek te maken: “Ik vind het leuk om me in te zetten voor mijn eigen omgeving. En als je je gezicht regelmatig laat zien, dan wordt je al snel voor meer dingen gevraagd. Ik voel me thuis bij de partij die zegt ‘laat mensen het zoveel mogelijk zelf doen, leg niet te veel dingen op.”

 • Raadslid onder de Loep. Albert Haar (D66) “Partij van cultuur en onderwijs.”

  (09-08-2019)

  Albert Haar (D66) “Partij van cultuur en onderwijs.”

  Van 1987 tot 1990 zat hij in de gemeenteraad van Zuidwolde. Inmiddels zit Albert Haar negen jaar in de gemeenteraad van De Wolden. “Na de herindeling in 1998 is D66 twaalf jaar niet vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van De Wolden. In vergelijking met mijn eerste periode is het een wereld van verschil. De lokale politiek draaide toen veel meer om personen. Het dualisme bestond nog niet, wethouders waren toen nog onderdeel van de gemeenteraad. En de raadsleden gingen zelfs staan als het college binnenkwam.”

  Het gemeentebestuur is er op vooruitgegaan, vindt Haar: “Zo is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat sinds de herindeling echt stukken beter geworden. De gemeente heeft er zoveel taken bij gekregen, de verantwoordelijkheid van de gemeente is zó breed, dat had het ambtelijk apparaat van een kleine gemeente zoals Zuidwolde was nooit kunnen dragen.”

 • Raadslid onder de Loep. Petra Haanstra (GB) “We staan voor de inwoners.”

  (08-08-2019)

  Gemeentebelangen kreeg op 1 januari 2019 een nieuwe fractievoorzitter: “Dat had er ook mee te maken dat ik meer tijd beschikbaar kreeg, want tijd heb je hier echt wel voor nodig.” Haanstra (53 jaar) werkt in het onderwijs en doet de administratie van het bedrijf van haar man.

  Gemeentebelangen zit met acht zetels in de gemeenteraad van De Wolden. Haanstra: “Luxe, dat realiseren we ons heel goed, want je hebt daadwerkelijk invloed. En je kunt het werk in de fractie verdelen. Aan de andere kant moet je onderling veel afstemmen omdat je met zoveel mensen op één lijn moet komen voor beslissingen.  We hebben op iedere portefeuille twee raadsleden zitten. Dan kan je sparren en ben je minder kwetsbaar. We vergaderen iedere week, want het is met zoveel mensen echt wel nodig om regelmatig met elkaar om tafel te zitten.”

 • Raadslid onder de Loep. Mark Turksma (PVDA) “Duidelijk als sociaal profileren.”

  (08-08-2019)

  “De PVDA heeft een heel sterke identiteit, landelijk en lokaal. En dat vertalen we in De Wolden naar lokaal beleid,” vertelt Mark Turksma (59 jaar). “We zoeken daarbij niet de barricaden op maar we dragen het wel uit. En daarom vind ik het soms jammer dat de kiezer zijn lokale stem zo erg laat bepalen door de landelijke politiek. Het zou toch ook zo kunnen zijn dat je landelijk op de ene partij stemt, en lokaal op een heel andere? Er spelen nou eenmaal op lokaal niveau heel andere kwesties dan landelijk. Maar voor ons is wel belangrijk dat de PVDA staat voor gelijke kansen voor iedereen en voor het verdelen van lasten.

  Bij het MFA bijvoorbeeld, zie je dat alle partijen daar voor zijn, dat willen we allemaal. Dat is een concreet punt. Maar er zijn ook ideologische kwesties waarop je je duidelijker kunt manifesteren, zoals bij sociale functies, uitkeringen en vrijstellingen.”

 • Raadslid onder de loep. Karin Brouwer: ‘Raad zoekt inwoners op.’

  (01-08-2019)

  “Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad,” vertelt Karin Brouwer. Zij is fractievoorzitter van het CDA.  “Sinds de invoering van 3DeWolden is het raadswerk veel levendiger geworden. Er is meer input en betrokkenheid van inwoners. Er zijn insprekers en Dialoogavonden.”

  Brouwer was gespreksleider tijdens de Dialoogavond over de afvalverwerking. “Ik vond het boeiend om te doen. Als raad kregen we veel positieve reacties en hebben veel informatie opgehaald. Ik merkte ook dat veel mensen het geweldig vonden om hun verhaal eens te kunnen doen. Daardoor kunnen we als raad ook beter beleid voeren. Als raad geven we de grote lijn - het zogenaamde kader - aan, waarbinnen het college opereert.”

  Voor Brouwer betekent de ‘C’ in de partijnaam het opkomen en omzien naar elkaar. Dit was ook de drijfveer om 20 jaar lang pleegkinderen in haar gezin op te vangen. Karin Brouwer: “Ik maak het regelmatig mee dat inwoners naar me toekomen met een vraag omdat ik raadslid ben. Ik luister en probeer ze dan zo goed mogelijk van advies te voorzien en hen de weg te wijzen.”

 • Raadslid onder de loep. Jaap Wiechers: ‘Raadswerk druk maar boeiend.’

  (01-08-2019)

  “Het raadswerk is de afgelopen jaren veel boeiender geworden. Dat komt door de nieuwe werkwijze,” vertelt Jaap Wiechers (CU), gemeenteraadslid sinds 2010.

  Met de nieuwe werkwijze bedoelt Wiechers 3DeWolden, waarbij onder andere Dialoogavonden worden georganiseerd om in gesprek te gaan met inwoners over diverse onderwerpen. “Dit is mijn derde raadsperiode. Het is leuk en interessant maar kost wel veel tijd, ook doordat ik een eenmansfractie ben.”

  Als lid van de ChristenUnie vormt het geloof een belangrijke inspiratiebron voor Wiechers. Zo zal hij in alle algemene beschouwingen minstens één keer citeren uit de Bijbel. “Mijn leven is vierentwintig uur per dag doordrongen van de christelijke boodschap, zoals het opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Maar: ik wil een volksvertegenwoordiger zijn voor de hele gemeenschap, dus voor iedereen.”

 • Het Veldboeket voert voorstel Kindergemeenteraad uit

  (12-07-2019)

  In het kader van de Kindergemeenteraad, heeft groep 7/8 van Kindcentrum Het Veldboeket € 113,40 ingezameld voor het Drents Dierenhuis Beilen. Het dierenasiel gaat dit geld gebruiken voor haar uitbreidingsplannen. Ieder jaar organiseert De Wolden de Kindergemeenteraad. Dat is een leuke manier om basisschoolkinderen kennis te laten maken met de gemeente. Wat doet de gemeenteraad? Wat doen de burgemeesters, wethouders en ambtenaren? Maar de Kindergemeenteraad neemt ook een echte beslissing. De deelnemende scholen dienen allemaal een voorstel voor een actie in, waarvan het winnende voorstel echt wordt uitgevoerd.

 • Raad op werkbezoek naar Ontmoetingscentrum De Havezate

  (11-07-2019)

  Ontmoetingscentrum De Havezate gaat vanaf 1 juli dit jaar zelfstandig door het leven. Er is jarenlang hard gewerkt door inwoners van de Wijk om dit mogelijk te maken. Namens de nieuwe stichting presenteerde een trots driemanschap op donderdag 20 juni de nieuwste plannen aan de gemeenteraadsleden.De Havezate is het laatste dorpshuis dat verzelfstandigd wordt. Toen in 2017 duidelijk werd dat de gemeente het wilde afstoten, startte het initiatief om de Havezate voor de Wijk te behouden. Er stonden  zo’n dertien mensen uit het dorp op. ‘Het kan niet zo zijn dat er geen dorpshuis meer is in de Wijk,’ vinden zij. ‘Het dorp krijgt steeds minder plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sportclubs worden kleiner, de kroegen verdwijnen, maar er moet toch íets blijven waardoor er sociale samenhang in het dorp blijft?’

 • Besproken en besloten: de raadsvergadering van 27 juni 2019

  (28-06-2019)

  De gemeenteraad van gemeente De Wolden vergaderde donderdag 27 juni. Daarbij heeft hij onder andere de Kadernota 2020 unaniem aangenomen. In de nota is ruimte voor 24 miljoen in investeringen. Een belangrijk deel van dat bedrag – zo’n 13,5 miljoen – is bestemd voor de bouw van een nieuwe MultiFunctionele Accommodatie in Zuidwolde.

  Raadsleden vertelden dat ze het opvallend vonden dat de partijen alleen op details van mening over de nota verschilden. Wel lagen er zo’n 18 moties en 5 amendementen voor. Veel daarvan haalden de eindstreep niet, óf omdat het college ze overnam, óf omdat ze alleen werden gesteund door de oppositie.

 • Rene de Vent geïnstalleerd als nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie

  (28-06-2019)

  Tijdens de raadsvergadering is de nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie geïnstalleerd. Het gaat om dhr. Rene de Vent.  Dhr.  De Vent (58 jaar) is acht jaar wethouder in Hardenberg geweest (2010-2018) en werkt nu bij de Tafel van de Regio Zwolle, via het consultancybureau Keizer & Visser uit Zwolle. Hij komt volgens de selectiecommissie over als een samenwerkingsgerichte voorzitter. De benoeming geldt in principe voor vijf jaar.

 • Agenda gemeenteraadsvergadering donderdag 27 juni 2019

  (20-06-2019)

  Donderdag 27 juni vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.U bent van harte welkom bij de raadsvergadering of kijk live mee via de videostream!

  Tijdens de raadsvergadering zal de nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie geïnstalleerd worden. Het gaat om dhr. Rene de Vent. Dhr.  De Vent (58 jaar) is acht jaar wethouder in Hardenberg geweest (2010-2018).

 • R. (René) de Vent voorzitter Rekenkamer De Wolden

  (18-06-2019)

  dhr. R. de Vent wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer van gemeente De Wolden. Hij volgt daarmee dhr. Jorritsma op. De benoeming geldt in principe voor vijf jaar.

  De heer De Vent (58 jaar) is acht jaar wethouder in Hardenberg geweest (2010-2018) en werkt thans parttime bij de Tafel van de Regio Zwolle, via het consultancybureau Keizer & Visser uit Zwolle. Dhr. De Vent komt volgens de selectiecommissie over als een samenwerkingsgerichte voorzitter. Hij heeft ruime ervaring in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en hij heeft de ambitie om samen met de raad en rekenkamercommissie de adviesrol van de rekenkamercommissie te vernieuwen.

 • Jaarverslag Griffie 2018 online

  (16-06-2019)

  Voor een goedwerkende gemeenteraad is het belangrijk dat ook alles achter de schermen goed geregeld is. Alle raadsleden moeten bijvoorbeeld alle vergaderstukken op tijd kunnen inzien en bij het raadswerk worden ondersteund en zo nodig geadviseerd, de genomen besluiten worden bijgehouden en de inwoners erover geïnformeerd. Dit alles doet de griffie.

  Maar de griffie doet nog veel meer. Zij zorgt dat iedere inwoner van de gemeente de raadsvergadering thuis live kan volgen via internet. Wekelijks doet de griffie verslag van gemeenteraadszaken in De Wolder Courant, maar ook via sociale media zoals Facebook en Twitter. Daarnaast organiseert de griffie bijvoorbeeld ieder jaar de Kindergemeenteraad. En ook organiseert zij de Dialoogavonden - waarop gemeenteraadsleden in gesprek gaan met inwoners over actuele onderwerpen.

  De griffie geeft u graag inzage in hoe zij haar taak uitvoert. Daarom publiceert de griffie jaarlijks een jaarverslag. Dit wordt verspreid in de vorm van gedrukte exemplaren, maar u kunt het hieronder ook downloaden in de vorm van een .pdf. 

 • Gemeenteraad bespreekt Kadernota 2020

  (14-06-2019)

  De gemeenteraad van De Wolden sprak donderdag uitgebreid over de Kadernota 2020. De Kadernota is hét moment waarop de raadsfracties hun beleidswensen en -vragen duidelijk kunnen maken. Dit deed de raad in de vorm van Algemene Beschouwingen (bijgevoegd) met totaal 18 moties en 5 amendementen over een veelvoud van onderwerpen; vanaf het bevorderen van biodiversiteit, het oprichten van een meldpunt gaswinningsschade, grip op de MFA, veilige fietspaden tot een verbod op het oplaten van feestballonnen.

 • Bespreking Kadernota 2020-2023

  (22-05-2019)

  Donderdag 13 juni 2019 om 13.30 uur vergadert de gemeenteraad van De Wolden over de Kadernota 2020-2023, hierin staan de plannen voor 2020 e.v. alsook de financiele gevolgen. Wilt u inspreken? Dit kan op donderdag 13 juni om 13.30 uur, aanmelden graag voor woensdag 12 juni 16.30 uur via griffier@dewolden.nl of T. 140528.

  Meer informatie leest u hier. De stukken zelf treft u aan onderaan de pagina.

 • Besproken en besloten: Raadsvergadering 16 mei

  (17-05-2019)

  Donderdag 16 mei vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. De bijeenkomst begon met het Raadsdebat over afvalscheiding in De Wolden. Dit was een vervolg op de Dialoogbijeenkomst van 14 februari in de Milieustraat. De meeste fracties zijn van mening dat De Wolden moet koersen op 100 kilogram restafval per inwoner, net als de overige Drentse gemeenten. Opvallend aan het debat was, dat de fracties meer lijken open te staan voor een systeem van gedifferentieerde tarieven (Diftar) voor afvalinzameling dan eerder  het geval was. U kunt het debat terugkijken op www.dewolden.raadsinformatie.nl

 • Winnaar Kindergemeenteraad organiseert leuke ochtend met oud en jong!

  (07-05-2019)

  Vanochtend ontvingen bewoners van Tonckenshuys in Zuidwolde bezoek van groep 8 van De Heidevlinder. Afgelopen najaar won De Heidevlinder de Kindergemeenteraad met hun voorstel ‘Een gezellige ochtend met jong en oud’ na twee spannende stemrondes. Het doel was ouderen zich minder eenzaam te laten voelen en de jongeren kennis te laten maken met de ouderen. En om samen een leuke en gezellige ochtend te hebben, door samen spelletjes te doen.

 • Plan Kindergemeenteraad 2018 uitgevoerd: ‘Een gezellige ochtend met jong en oud. ’

  (02-05-2019)
  Kindergemeenteraad De wolden 2018

  De bewoners van het Tonckenshuys in Zuidwolde  krijgen op dinsdag 7 mei leuk bezoek.  Om 10 uur  ’s morgens worden ze dan bezocht door leerlingen van groep 8 van cbs De Heidevlinder. Wethouder Mirjam Pauwels – Paauw zal de aftrap van de bijeenkomst verzorgen.

  Bij de Kindergemeenteraad van oktober 2018 won het voorstel van De Heidevlinder  ‘Een gezellige middag met jong en oud’ na twee spannende stemrondes. Het doel is ouderen zich minder eenzaam te laten voelen en de jongeren kennis te laten maken met de ouderen.

 • Raadsdebat en Raadsvergadering 16 mei 2019

  (02-05-2019)

  Donderdag 16 mei vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur. De vergadering bestaat uit een Vragenhalfuur, het Raadsdebat over afvalinzameling en een openbare raadsvergadering. Op de raadsagenda staat o.a.: 

 • Raad 25 april: besproken & besloten

  (27-04-2019)

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 april werden er twee bestemmingsplannen vast gesteld. Het gaat om:

  • Bestemmingsplan Dorpsstraat 9 - Langedijk 2, Koekange
  • Bestemmingsplan Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg 13, Echten.

  Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Tjalling de Wit geïnstalleerd als CDA-gemeenteraadslid

  (27-04-2019)

  Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 april werd Tjalling de Wit geïnstalleerd als gemeenteraadslid namens het CDA. Hij volgt daarmee Eline Vedder-Monaster op.

  Burgemeester Roger de Groot nam De Wit de eed af, overhandigde hem vervolgens een fraaie bos bloemen en feliciteerde hem met zijn benoeming. Tjalling de Wit woont in Ruinen en is zelfstandig ondernemer.

 • Koninklijke onderscheiding voor Josee Gehrke

  (27-04-2019)
  Josee Gehrke

  Een lintje voor de griffier van onze gemeenteraad! Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Inge Josee Gehrke te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De gemeenteraad en alle medewerkers van gemeente De Wolden feliciteren haar met deze uitzonderlijke onderscheiding. Naast haar werk voor onze gemeente deed en doet Josee Gehrke veel vrijwilligerswerk.

 • Raad De Wolden zoekt voorzitter rekenkamercommissie

  (25-04-2019)

  De gemeenteraad van De Wolden is op zoek naar een:

  Slagvaardige en gedreven voorzitter van de rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie De Wolden heeft als taak de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende en kaderstellende rol. Om dit te bereiken onderzoekt de commissie of het gemeentelijk beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de onderzoeksagenda.

 • Raadsagenda donderdag 25 april

  (18-04-2019)
  gemeenteraad De Wolden

  Donderdag 25 april vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde. Op de raadsagenda staat onder andere de benoeming en beëdiging van een nieuw raadslid van het CDA. Vervolgens komt de vaststelling van twee bestemmingsplannen aan de orde.

 • Verslag Dialoogavond 11 april 2019 'Zorg, Participatie & Wonen.'

  (18-04-2019)

  'Maak één loket voor burgers met vragen rond zorg.' Dit is een van de ideeën die de gemeenteraad van De Wolden meekreeg van inwoners tijdens de Dialoogavond van donderdag 11 april in de Buddingehof in Ruinerwold. Die dialoogavond stond in het teken van Zorg, Participatie & Wonen. Gespreksleiders waren gemeenteraadsleden Petra Haanstra en Imke Berghuis. Met de dialoogavonden wil de gemeenteraad input ophalen voor het beleid van de gemeente De Wolden.

 • Levendige Dialoogavond met en voor krachtige ouderen!

  (12-04-2019)

  Wat hebt u nodig om langer in uw eigen omgeving te kunnen blijven wonen? Dat wil de gemeenteraad graag weten van inwoners van De Wolden. Tijdens de Dialoogavond van donderdag 11 april gingen zo’n honderd  inwoners, professionals en raadsleden in gesprek met elkaar over  deze vraag, onder leiding van raadsleden Petra Haanstra en Imke Berghuis.

 • Programma Openbare Dialoogbijeenkomst 'Zorg, Participatie & Wonen'

  (04-04-2019)

  Wat hebt u nodig om zolang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven? De gemeenteraad van gemeente De Wolden gaat graag met u in gesprek over dit actuele thema. Zorgen uw kinderen straks voor u? Zorgt u straks voor uw ouders? Of hebben we allemaal een zorgrobot nodig?

 • Gemeenteraad 28 maart: besproken & besloten

  (29-03-2019)

  De gemeenteraad van De Wolden voelt veel voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde, maar wil meer zekerheid. Dat bleek donderdag tijdens een oriënterende discussie over een mogelijke MFA. Wel zetten fracties vraagtekens bij de financiële kant van het project.

 • Eline Vedder Monaster verlaat de raad

  (29-03-2019)

  Eline Vedder Monaster nam donderdagavond afscheid van de gemeenteraad van De Wolden. Zij wordt namelijk statenlid in de provincie Drenthe namens het CDA. Ter gelegenheid bood burgemeester Roger de Groot haar een mooi boeket bloemen aan namens de raad. 

 • Veel Gasten van de Raad

  (29-03-2019)

  De gemeenteraad mocht donderdag maar liefst vijfendertig – meest nieuwe – inwoners van De Wolden ontvangen bij ‘Gast aan tafel van de Raad.’ De belangstellenden kregen uitleg over het functioneren van de gemeenteraad en kregen en een rondleiding met een kijkje achter de schermen.

 • Raadsagenda 28 maart 2019

  (25-03-2019)

  Donderdag 28 maart vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur. De vergadering bestaat uit een vragenhalfuur, openbare raadsvergadering en openbare raadsavond. Tijdens de raadsvergadering staat de bespreking van de 'Uitkomst haalbaarheidsonderzoek Multifunctionele accommodatie (MFA) Zuidwolde' centraal.

 • Welkom op onze dialoogavond Zorg & Participatie Ouderen

  (15-03-2019)

  Wat hebt u nodig om zolang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven? De gemeenteraad van gemeente De Wolden gaat graag met u in gesprek over dit actuele thema. Zorgen uw kinderen straks voor u? Zorgt u straks voor uw ouders? Of hebben we allemaal een zorgrobot nodig?

 • Gast aan Tafel van de Raad

  (11-03-2019)

  Aanmelding gesloten. De gemeenteraad van De Wolden organiseert ‘Gast aan tafel van de raad’ bij de raadsvergadering op donderdag 28 maart 2019. U zult er gastvrij worden ontvangen en rondgeleid door de raadsleden Petra Haanstra, Albert Haar en Gea Leffers alsook raadsgriffier Josee Gehrke. Om te beginnen geven zij u een rondleiding door de bestuursvleugel en een toelichting op de architectuur van het gemeentehuis.

 • Donderdag 21 maart: Raadsdebat Duurzaamheid

  (07-03-2019)

  Het openbare raadsdebat over Duurzaamheid vindt plaats op donderdag 21 maart 19.30 uur. Dit debat is een vervolg op de dialoogbijeenkomst over duurzaamheid van 15 november 2018. De dialoogbijeenkomst van gemeenteraad De Wolden, gehouden op donderdag 15 november, over duurzaam wonen werd druk bezocht. Met circa 80 personen was de zaal in dorpshuis De Bastogne in Ansen goed gevuld. Het was een geslaagde dialoogbijeenkomst die veel input opleverde voor het komende Raadsdebat. 

 • Eerste jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein

  (07-03-2019)

  Burgemeester Roger de Groot van de Wolden heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente De Wolden in ontvangst genomen. Hij kreeg dit uit handen van voorzitter Wim Kromdijk van de ASD.

  De ASD heeft als belangrijkste doelstellingen:

  •  het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in de gemeente De Wolden en
  •  het bestuur van de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden van het sociaal domein.

 • Raad 28 feb: besproken & besloten

  (01-03-2019)
  Gemeenteraad De Wolden februari 2019

  De gemeenteraad vergaderde donderdag 28 februari over twee belangrijke besluitvormende stukken. Beide werden vastgesteld.

  Donderdag 28 maart 2019 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Dialoogavond over afvalinzameling levert veel ideeën op!

  (15-02-2019)

  “Maak een sport van afvalscheiding". Dialoogavond over afvalinzameling levert veel ideeën voor de gemeenteraad op.

  Gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Meer bladkorven die er langer staan. Een extra gft-ronde. Zomaar een paar ideeën waar deelnemers aan de Dialoogavond over afvalscheiding unaniem vóór blijken te zijn, en waar de gemeenteraad van De Wolden mee aan de slag kan om de afvalinzameling in De Wolden efficiënter te maken.

 • Kom ook en praat mee over afvalinzameling!

  (08-02-2019)

  Weet u in welke container deze slagroomverpakking hoort?

  Kom ook op 14 februari naar onze milieustraat en praat mee over afval!

  De gemeenteraad van De Wolden organiseert een openbare dialoogavond, om met inwoners in gesprek te gaan over afvalinzameling. Wat vindt u van de huidige afvalinzameling in De Wolden? Welke knelpunten of problemen ervaart u? Wat kan de gemeente doen om afvalscheiding voor u in de toekomst gemakkelijker te maken?

 • Afscheid Sociaal Ombudsvrouw De Wolden

  (01-02-2019)

  De functie van Sociaal Ombudsvrouw De Wolden is per 1 januari 2019 komen te vervallen.

  Op woensdag 13 maart 2019 van 16.00-17.30 uur organiseert de gemeenteraad een afscheidsreceptie voor Irma van Beek, Locatie: De Zuudwoldiger Huuskamer in Zuidwolde. U bent van harte welkom!

 • Raad 31 januari: besproken & besloten

  (01-02-2019)

  Donderdag 31 januari 2019 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Raadsagenda 31 januari 2019 (update 30 jan)

  (30-01-2019)

  Donderdag 31 januari vindt de eerste raadsvergadering van 2019 plaats. De vergadering start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde.

  Op de raadsagenda staat onder andere de benoeming en beëdiging van de eerste opvolger (steunfractielid) van Gemeentebelangen. Vervolgens bespreekt de raad de vaststelling van het bestemmingsplan Dunningen, 4e fase in de Wijk. LET OP: de kans is groot dat dit agendapunt (punt 5) op verzoek van de raad wordt afgevoerd.

 • 20 december: enerverende raadsvergadering

  (21-12-2018)

  Op donderdag 20 december vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het was de laatste raadsvergadering van 2018 en het was een drukbezochte raadsvergadering met 2 benoemingen, 4 insprekers en 4 amendementen.

  Tijdens het vragenhalfuur werd de intentieovereenkomst ‘groen gas’ van gemeente De Wolden en de Rendo ondertekend.

 • Vergaderschema 2019

  (21-12-2018)

  De eerstvolgende raadsvergadering in het nieuwe jaar is op donderdag 28 februari 2019. Benieuwd naar het gehele vergaderschema voor 2019? Bezoek de website dewolden.nl/gemeenteraad en bekijk het ‘vergaderschema’.

 • Kom ook en praat mee over afvalinzameling!

  (14-12-2018)

  Weet u in welke container deze koffiebonenverpakking hoort?

  Kom ook op 14 februari naar onze milieustraat en praat mee over afval!

  De gemeenteraad van De Wolden organiseert een openbare dialoogavond, om met inwoners in gesprek te gaan over afvalinzameling.

 • Agenda raadsvergadering 20 december

  (10-12-2018)

  Donderdag 20 december vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens het vragenhalfuur wordt de intentieovereenkomst ‘groen gas’ van gemeente De Wolden en de Rendo ondertekend.

 • Raad 29 november: Besproken & besloten

  (30-11-2018)

  Jaarstukken Reestmond 2017; motie rekenkameronderzoek

  Op verzoek van de raad stond de opiniërende behandeling van de jaarstukken 2017 van Reestmond op de raadsagenda. Deze stukken zijn van belang voor het vast kunnen stellen van de definitieve uittreedsom uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond.

 • Debat uitgangspunten sportbeleid 2019-2022

  (30-11-2018)

  Donderdagavond 29 november gingen de fracties met elkaar in debat over de uitgangspunten van het sportbeleid 2019-2022. Dit debat was een vervolg op de dialoogbijeenkomst van 13 september jl. In het voorjaar van 2019 zal de raad een besluit nemen over het nieuwe sportbeleid. Benieuwd naar de standpunten van de fracties? U kunt het debat terugkijken op dewolden.raadsinformatie.nl.

 • Raadsdebat Uitgangspunten Sportbeleid 2019-2022

  (23-11-2018)

  Donderdag 29 november 2018 gaan de verschillende fracties van de gemeenteraad met elkaar in debat over de uitgangspunten van het sportbeleid voor de periode 2019 - 2022. Dit debat is een vervolg op de dialoogbijeenkomst Sport, die de gemeenteraad op 13 september jl. heeft gehouden en waarbij vele vertegenwoordigers van de sportverenigingen aanwezig waren.

 • Agenda raadsvergadering 29 november 2018

  (23-11-2018)

  Aansluitend aan het debat, start de raadsvergadering.

  Op verzoek van de raad staat op de agenda onder andere de opiniërende bespreking van de jaarstukken Reestmond 2017. Deze stukken zijn van belang voor het vast kunnen stellen van de definitieve uittreedsom uit de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond. De voorlopige uittreedsom was gebaseerd op de financiële situatie per 31 december 2016. Gemeente De Wolden is per 1 januari 2018 uitgetreden uit Reestmond.

 • Geslaagde dialoogbijeenkomst duurzaamheid (update 3)

  (16-11-2018)

  De dialoogbijeenkomst van gemeenteraad De Wolden, gehouden op donderdag 15 november, over duurzaam wonen is druk bezocht. Met circa 80 personen was de zaal in dorpshuis De Bastogne in Ansen goed gevuld. Het was een geslaagde dialoogbijeenkomst!

 • Begrotingsraad 8 nov: besproken & besloten

  (09-11-2018)

  Donderdag 8 november 2018 vanaf 13.00 uur vergaderde de gemeenteraad van De Wolden over de gemeentelijke begroting voor 2019. De vergadering is live uitgezonden via internet en door Streektv. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Agenda begrotingsraad 8 november 13.00 uur

  (30-10-2018)

  Op donderdag 8 november 2018 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 13.00 uur. Tijdens deze openbare vergadering behandelt de raad de programmabegroting 2019 en neemt hierover een besluit.  

  U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.raadsinformatie.nl

 • Raadsdebat verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat - Steenbergerweg Zuidwolde

  (19-10-2018)

  Donderdag 18 oktober 2018 ging de gemeenteraad met elkaar in debat over de verkeersveiligheid van het kruispunt Hoofdstraat -  Steenbergerweg in Zuidwolde. Dit debat was een vervolg op de dialoogbijeenkomst van 14 juni j.l.

 • Terugblik raadsvergadering 18 oktober 2018

  (19-10-2018)

  Aansluitend aan het debat, startte de raadsvergadering. Op de agenda stond onder andere de brief van het College over het oversteken van de N375.

 • Dialoogavond Duurzaamheid 15 nov 2018: Kom ook en praat mee!

  (19-10-2018)

  Wat heeft u als inwoner of groep of straat of buurt van de gemeente nodig, om de eerste stap te zetten om uw energiehuishouding duurzamer en zuiniger te maken? Deze vraag staat centraal tijdens de openbare dialoogbijeenkomst die de gemeenteraad organiseert om met inwoners en groepen in gesprek te gaan. U bent van harte welkom!

  Wanneer: donderdag 15 november 2018, om 19.30 uur. De koffie/thee staat vanaf 19.15 voor u klaar!

  Locatie: Dorpshuis De Bastogne in Ansen (Dwingelerweg 2a, 7964 KK) .

 • Dialoogavond sport: terugkijken en lezen!

  (17-10-2018)

  Donderdag 13 september heeft de gemeenteraad een dialoogavond gehouden over sport. Raadslid Marcel Hulst was de gesprekleider deze avond. De thema’s vrijwilligers, accommodaties, ledenaantallen en het subsidiebeleid kwamen op tafel. In een drietal filmpjes (zie hieronder) werden de ervaringen, wensen en knelpunten door een aantal sportverenigingen toegelicht. Vervolgens vond het gesprek plaats.

 • De Heidevlinder winnaar Kindergemeenteraad 2018

  (12-10-2018)

  Donderdag 11 oktober vond voor de zesde keer de kindergemeenteraad plaats. De publieke tribune zat vol met leerlingen en ouders.

 • Agenda en voorstellen Kindergemeenteraad 11 oktober 2018

  (09-10-2018)

  Aanstaande donderdag vindt de Kindergemeenteraad 2018 plaats vanaf 19.00 uur.

 • Aangepaste raadsagenda 18 oktober 2018

  (08-10-2018)

  Op donderdag 18 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur, aansluitend op het raadsdebat over de Verkeersveiligheid Kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg Zuidwolde.

 • Raadsdebat 18 okt 2018 verkeersveiligheid kruispunt Hoofdstraat Zuidwolde 18 oktober

  (02-10-2018)

  De gemeenteraad van De Wolden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het Raadsdebat over de verkeersveiligheid van het kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg in Zuidwolde, op donderdag 18 oktober 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

 • Deelnemende scholen kindergemeenteraad 2018 bezoeken gemeentehuis

  (28-09-2018)

  Afgelopen vrijdag en maandag bezochten 4 scholen het gemeentehuis. OBS het Veldboeket, OBS De Dissel, CBS De Heidevlinder en OBS 't Oelebröd gingen bij Burgemeester Roger de Groot langs en kregen ook uitleg van Griffier Josee Gehrke in de raadszaal.

 • Raad 27 september: besproken en besloten

  (28-09-2018)

  Wat heeft de raad besproken en besloten op donderdag 27 september?
  Donderdag 27 september vond de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen 2018/2019 plaats. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Politiek seizoen 2018/2019 van start!

  (28-08-2018)

  Het nieuwe politieke seizoen van de gemeenteraad De Wolden gaat volgende week van start.
  Graag berichten wij u over een aantal bijzondere activiteiten.

 • Raad bezoekt mogelijke woningbouwlocaties

  (10-07-2018)

  Tijdens een raadsavond op 5 juli 2018 heeft de raad een bustour gemaakt langs enkele mogelijke woningbouwlocaties in De Wolden.
  Het woonplan 2017-2022 is in 2017 vastgesteld en wordt nu uitgevoerd.  

 • Raad organiseert 13 sept. dialoogavond over sport

  (05-07-2018)

  Op donderdag 13 september 2018 wordt een dialoogavond gehouden over sport(en) in De Wolden.
  De bijeenkomst is bestemd voor bestuurders van de sportverenigingen in onze gemeente. En voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

 • Besproken & besloten donderdag 28 juni 2018

  (29-06-2018)

  Wat heeft de raad besproken en besloten op donderdag 28 juni 2018?

  Donderdag 28 juni 2018 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden.
  Tijdens het vragenhalfuur voor de raad hebben Jaap Wiechers (CU) en Gerrie Hempen (Gb) vragen gesteld.

  Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad

 • Inschrijving kindergemeenteraad 2018 is open!

  (18-06-2018)

  De inschrijving voor de kindergemeenteraad is geopend voor de scholen!

  Elk jaar organiseert de gemeenteraad van De Wolden een Kindergemeenteraad, dit jaar is dat op 11 oktober.
  Het doel is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met democratische besluitvorming.

 • Geslaagde en druk bezochte dialoogavond

  (15-06-2018)

  Het was een druk bezochte dialoogavond van gemeenteraad Gemeente De Wolden over de verkeersveiligheid kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg Zuidwolde. Hier kunt u het videoverslag van de bijeenkomst terugzien.

  Eerst buiten, toen binnen. Veel input van betrokken inwoners. Bedankt! Het was een geslaagde bijeenkomst.

  De presentaties met ook de input van de inwoners vindt u onderaan deze pagina.

 • Kruispunt Hoofdstraat-Steenbergerweg: kom ook en praat mee!

  (25-05-2018)

  De gemeenteraad van De Wolden nodigt u van harte uit voor de dialoogbijeenkomst over de verkeersveiligheid van het kruispunt Hoofdstraat – Steenbergerweg in Zuidwolde. Deze bijeenkomst op donderdagavond 14 juni is bestemd voor alle gebruikers, omwonenden en geïnteresseerden. Zij bespreken met elkaar en met de gemeenteraad problemen, ervaringen en ideeën over dit kruispunt. Raadslid Albert Haar is gespreksleider op deze avond.

 • Raad 26 april: besproken & besloten

  (27-04-2018)

  Tijdens de openbare raadsvergadering op donderdag 26 april 2018 stond het collegeprogramma 2018-2022 “Duurzaam, doen en dichtbij” centraal. Ook werden de wethouders benoemd en beëdigd, evenals drie nieuwe raadsleden en twee steunfractieleden. De Jaarrekening 2017 van gemeente De Wolden is opiniërend behandeld. Het videoverslag van de raadsvergadering kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Aangepaste raadsagenda 26 april 2018

  (24-04-2018)

  Op donderdag 26  april vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de aangepaste agenda staat het collegeprogramma 2018-2022 en de benoeming en beëdiging van de wethouders. Ook staat de beëdiging van drie nieuwe raadsleden op de raadsagenda, evenals de beëdiging van twee eerste opvolgers van de raadsfracties. Vervolgens zal de gemeenteraad de jaarrekening van gemeente De Wolden 2017 opiniërend bespreken.

  U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Inwoners De Wolden voelen zich verantwoordelijk

  (24-04-2018)

  De Open Brief aan inwoners van de nieuwe gemeenteraad in De Wolden heeft een kleine 100 reacties opgeleverd. Raadsgriffier Josee Gehrke: “Bijna 100 persoonlijke reacties van betrokken inwoners, we vinden het geweldig dat mensen zo begaan zijn met De Wolden!”

  In een periode van drie weken is de Open Brief onder 10.000 huishoudens verspreid. Iedereen is ruimte gegeven om te reageren. Informateur Frits Alberts: `We realiseren ons dat de tijd krap was voor de Woldenaren om te reageren, maar dat was het ook om zo´n proces goed in te richten en uit te voeren.”

 • Roger de Groot herbenoemd als burgemeester van De Wolden

  (24-04-2018)

  Tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandag 23 april, is Roger de Groot herbenoemd als burgemeester van gemeente De Wolden. Hij werd beëdigd door de commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw J. Klijnsma. Roger de Groot werd vervolgens namens de raad toegesproken door vice-voorzitter Pieter Groot. Hij feliciteerde Roger de Groot en blikte terug op de afgelopen periode. Daarna hield Jan ten Kate namens het college een toespraak en tot slot droeg Ria Westerhuis een speciaal gedicht voor aan de burgemeester.

 • Raad 19 april 2018: besproken & besloten

  (20-04-2018)

  Donderdag 19 april vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Met op de publieke tribune nieuwe gezichten: mensen die hebben gereageerd op de Open Brief van de gemeenteraad en nu benieuwd waren hoe de reacties zouden worden besproken. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Extra raadsvergadering 19 april 2018

  (17-04-2018)

  Op donderdag 19 april vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de agenda staat de vaststelling van het Raadsbreed Programma 2018-2022 “Samen verantwoordelijk”. Op de website alsook hieronder kunt u de Open brief aan de Woldense samenleving, het Concept Raadsprogramma De Wolden 2018-2022 en de (geanonimiseerde) reacties op de Open Brief lezen.

  U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad!

  De agenda alsook de stukken voor deze vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht. 

 • 23 april: buitengewone raadsvergadering beëdiging burgemeester Roger de Groot

  (10-04-2018)

  Tijdens de buitengewone raadsvergadering op maandagavond 23 april, wordt burgemeester Roger de Groot beëdigd als burgemeester van De Wolden. De burgemeester wordt beëdigd door mevrouw J. Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe. De vergadering begint om 19.30 uur en u bent allen van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! Of kijk live mee via de videostream op dewolden.nl/gemeenteraad. De agenda vindt u in de bijlage van dit bericht.

 • Social media spreekuur over de Open Brief

  (10-04-2018)

  Op donderdag 12 april van 18.30 tot 19.30 uur houden de fractievoorzitters van de gemeenteraad een Whatsapp spreekuur. U kunt dan uw mening geven over de vijf thema's die in de Open Brief staan. Heeft u suggesties voor de invulling van de thema's of mist u onderwerpen? laat het ons dan weten via tel nr 06-25067812 of Twitter of Facebook van Raad De Wolden.

 • Nieuwe gemeenteraad De Wolden

  (05-04-2018)

  Donderdag 29 maart zijn de nieuwe leden van de gemeenteraad beëdigd. De negentien leden van de nieuwe gemeenteraad De Wolden legden de eed of belofte af voor de komende bestuursperiode.

  Op onderstaande foto ziet u de nieuwe gemeenteraad De Wolden.

 • Open brief en Raadsbreed programma 2018-2022

  (05-04-2018)

  Alle inwoners van De Wolden krijgen komende week een open brief van de nieuwe gemeenteraad. Dat is besloten in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op donderdag 29 maart. Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. 

  U kunt hier alvast de brief en het complete concept raadsprogramma lezen.

 • Aangepaste raadsagenda 5 april 2018

  (03-04-2018)

  Op donderdag 5 april vergadert de nieuwe gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de aangepaste agenda staat het onderzoek geloofsbrieven en beëdiging eerste opvolgers van de raadsfracties. Andere punten die aan de orde komen zijn: de vaststelling van 'Bestemmingsplan Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie' en 'Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe'.

  U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad.

  De aangepaste agenda voor deze vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht.  

 • Nieuwe raad De Wolden stuurt open brief aan inwoners

  (29-03-2018)

  Alle inwoners van De Wolden krijgen komende week een open brief van de nieuwe gemeenteraad. Dat is besloten in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad op donderdag 29 maart. Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. Welke thema’s vinden zij belangrijk? Waar moet de prioriteit de komende vier jaar worden gelegd?

 • Afscheid raad 27 maart 2018

  (29-03-2018)

  Afgelopen dinsdag nam de oude raad van De Wolden afscheid tijdens de buitengewone raadsvergadering. De voorzitter van de raad, burgemeester Roger de Groot, blikte terug op de afgelopen raadsperiode. Hij sprak in het bijzonder de volgende vijf raadsleden toe die definitief afscheid namen: Tjalling de Wit (CDA), Heleen Langen (PvdA), Hilda Mulder (VVD), Erik Verheijen (GL) en Henny Buld-Kist (Gb).

 • Aangepaste raadsagenda 29 maart

  (28-03-2018)

  Op donderdag 29 maart worden tijdens de raadsvergadering om 17.00 uur de nieuwe leden van de gemeenteraad De Wolden beëdigd. Aansluitend vindt er een debat plaats over de verkiezingsuitslag en geeft onafhankelijk voorzitter Frits Alberts een toelichting op het raadsbreed programma 2018-2022. Dit is een openbare raadsvergadering en u bent allen van harte welkom! Of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad. Er is een aangepaste raadsagenda voor deze vergadering.

 • De Wolden formeert…. maar dan anders

  (23-03-2018)

  De Wolden gaat formeren, net als iedere andere gemeente na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Maar De Wolden doet het dit keer anders. Na de verkiezingsuitslag op 21 maart is Jan ten Kate, vertegenwoordiger van de grootste partij - Gemeentebelangen - in De Wolden, gevraagd het initiatief te nemen om hiermee aan de slag te gaan.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen De Wolden 2018

  (22-03-2018)

  De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen De Wolden 2018 is vrijdagochtend vastgesteld. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen De Wolden 2018 vindt u via deze link.

  In De Wolden is het opkomstpercentage 64% en dat is het hoogste opkomstpercentage van Drenthe!

 • Raadsagenda 27 maart 2018: afscheid raadsleden

  (19-03-2018)

  Dinsdag 27 maart om 16.00 uur vindt tijdens de buitengewone openbare raadsvergadering het afscheid van de gemeenteraad plaats. U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn! De agenda voor deze buitengewone openbare raadsvergadering vindt u onderaan dit bericht.

  U bent van harte welkom of kijk live mee via de videostream!

 • Raad 28 februari: besproken & besloten

  (28-02-2018)
  Gemeenteraad De Wolden februari 2019

  Donderdag 28 februari 2019 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

  Bestemmingsplan Dunningen fase 4 goedgekeurd

  De gemeenteraad vergaderde donderdag 28 februari over twee belangrijke besluitvormende stukken. Beide werden vastgesteld.

  Begonnen werd met de overhandiging door voorzitter Wim Kromdijk van het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein.

  Vervolgens stelden de fracties politieke vragen aan het college over uiteenlopende onderwerpen. Zie voor de zes vragen en de beantwoording dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Besproken & besloten donderdag 22 februari

  (23-02-2018)

  Donderdag 22 februari vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Een bijzonder moment, want het was de laatste raadsvergadering van de raad in de huidige samenstelling. Na de verkiezingen op 21 maart wordt de nieuwe raad samengesteld en op 29 maart beëdigd. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Aangepaste raadsagenda 22 februari 2018

  (15-02-2018)

  Donderdag 22 februari vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur. Dit is de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op de agenda staat onder andere de verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg in Zuidwolde.

 • Dagelijks verkiezingsnieuws op dewoldenstemt.nl

  (15-02-2018)

  Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. In De Wolden zullen er 7 partijen meedoen: Gemeentebelangen, VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. In zowel het landelijke als het regionale nieuws is te merken dat de verkiezingscampagne is losgebarsten!

 • Raadsleden De Wolden doen mee aan IkPas!

  (03-02-2018)

  IkPas is een jaarlijks terugkerende actie, met als doel alcohol tijdelijk te laten staan. Dit jaar loopt deze actie van 14 februari tot en met 25 maart. Bijzonder: dit jaar doen voor het eerst ook raadsleden van De Wolden mee. Aanleiding was voor hen de vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan 2018-2022 De Wolden, in december 2017.

 • Congres toegevoegde waarde sociaal ombudsman/-vrouw

  (01-02-2018)

  De sociaal ombudsfunctionaris is een nieuw fenomeen binnen de gemeenten en gemeenteraden. Gemeenten en gemeenteraden, maar ook de sociaal ombudsfunctionarissen, zijn daarom nog aan het pionieren. Om kennis en ervaring met elkaar te delen wordt vrijdag 9 februari een congres georganiseerd met de titel 'Waarom moeilijk doen als het samen kan? Over de toegevoegde waarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor raad en organisatie'.

 • De Wolden lanceert dewoldenstemt.nl

  (27-01-2018)

  Woensdag 21 maart is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Net als in 2014 heeft gemeente De Wolden besloten om ook in 2018 de verkiezingswebsite dewoldenstemt.nl in te zetten. Burgemeester Roger de Groot lanceerde de website donderdagavond tijdens de raadsvergadering. 

 • Besproken & besloten donderdag 25 januari

  (26-01-2018)

  Donderdag 25 januari vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad. De behandeling van het Evaluatierapport deelname Regio Zwolle is wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering op 22 februari.

 • Waarom stemmen op 21 maart 2018?

  (25-01-2018)

  Op 21 maart is het weer zover: u kiest dan de leden van de gemeenteraad! Waarom is het nu zo belangrijk dat u gaat stemmen?

 • Raadsagenda 25 januari 2018

  (15-01-2018)

  Donderdag 25 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de evaluatie van het waardevolle bomen beleid.

 • Laat je horen en vul nu ONLINE de vragenlijst 3DeWolden in !

  (12-01-2018)

  Wat vindt u van de werkwijze van gemeenteraad De Wolden?

  De evaluatie van de werkwijze 3DeWolden is in januari 2018 gestart. De resultaten worden in februari 2018 gepresenteerd.

 • Besluiten raad 14 december

  (21-12-2017)

  Donderdag 14 december 2017 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad. In dit bericht vindt u een overzichtje van de raadsbesluiten.

 • Woldense aanpak bestuurlijke integriteit

  (18-12-2017)

  De afgelopen tijd is het onderwerp ‘integriteit’ regelmatig in het landelijke nieuws verschenen. Naar aanleiding van deze nieuwsberichten bent u misschien nieuwsgierig geworden naar het integriteitsbeleid van bestuurders van De Wolden.

 • Aangepaste raadsagenda 14 december

  (04-12-2017)

  Donderdag 14 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. De raadsagenda voor deze vergadering is aangepast. Aan de orde komt onder andere het rapport van de rekenkamercommissie De Wolden “Communicatie door de gemeente De Wolden”. De Rekenkamercommissie is dit onderzoek gestart naar aanleiding van vragen van raadsleden. “Krijgen inwoners op tijd antwoord op hun vragen, verzoeken of meldingen? Zijn de brieven die de gemeente aan inwoners stuurt leesbaar en begrijpelijk?”

 • Besproken & besloten op donderdag 30 november

  (01-12-2017)

  Donderdag 30 november vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Agendapunt 12 (Goedkeuring deelname De Wolden aan Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe) is afgevoerd, omdat de PvdA, D66 en het CDA eerst een ordelijke discussie willen voeren over het aangaan van deze Gemeenschappelijke Regeling. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Druk bezochte dialoogbijeenkomst “kwetsbare inwoners"

  (24-11-2017)

  Op donderdag 23 november 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over “kwetsbare inwoners”. De drukbezochte bijeenkomst (70 personen) in woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde werd door de aanwezigen als waardevol ervaren.

 • Raadsagenda 30 november 2017

  (20-11-2017)

  Donderdag 30 november vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de vaststelling Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden. De kadernotitie is een uitwerking van de aanpak Vitalisering en herbestemming recreatieparken De Wolden, die de raad in oktober 2016 heeft vastgesteld. De kadernotitie beoogt voor alle betrokken partijen een duidelijk kader te scheppen van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

 • Dialoogavond "kwetsbare inwoners" op 23 november 2017

  (10-11-2017)

  Op donderdag 23 november 2017 19.30 uur, organiseert de gemeenteraad van De Wolden een openbare dialoogbijeenkomst met begeleiders en vrijwilligers over de zorg voor kwetsbare inwoners, in het bijzonder: ouderen met dementie, mensen met een psychische beperking en jeugdigen die zorg ontvangen.  

 • Besproken & besloten 9 november 2017: begrotingsraad

  (10-11-2017)

  Donderdag 9 november 2017 vanaf 13.00 uur vergaderde de gemeenteraad van De Wolden over de gemeentelijke begroting 2018. De vergadering is live uitgezonden via internet en door Streektv. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Gemeenteraad bespreekt begroting 2018 op 9 november om 13.00 uur:

  (26-10-2017)

  De gemeenteraad van De Wolden neemt op 9 november een besluit over de programmabegroting 2018, het huishoudboekje van de gemeente. Welke stappen zijn hier nu aan vooraf gegaan? Welke plannen krijgen het accent? Hoe speelden inwoners en belangengroepen hierbij een rol? Over deze vragen gaat dit artikel.

 • Raad 19 oktober: besproken & besloten

  (20-10-2017)

  Donderdag 19 oktober vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Streektv zorgde opnieuw voor een journalistieke live uitzending, met interviews en toelichting. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • GEANNULEERD: Noordelijke congres: Waarom moeilijk doen als het samen kan? over de toegevoegde waarde vd sociaal ombudsman/vrouw voor de gemeenteraad

  (13-10-2017)

  Op vrijdag 20 oktober 2017 van 9.00-13.00 uur vindt in het stadhuis van Meppel een uniek congres plaats, over de toegevoegde waarde van de sociaal ombudsman/vrouw voor de gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Zeker voor raadsleden interessant: zou dit nieuwe instrument hen kunnen helpen bij de volksvertegenwoordigende rol in het sociaal domein?

 • Geslaagde Kindergemeenteraad De Wolden 2017!

  (12-10-2017)

  De raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde was donderdag 12 oktober 2017 gevuld met heel veel enthousiaste kinderen, leerkrachten en raadsleden. Voor de vijfde keer vormden leerlingen van groep 8 van vijf basisscholen uit De Wolden fracties voor de Kindergemeenteraad. Onder aanmoediging van hun klasgenoten gingen zij met elkaar in debat over verschillende voorstellen. Het videoverslag van deze Kindergemeenteraadsvergadering kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • 12 oktober 2017: vijfde editie Kindergemeenteraad

  (10-10-2017)

  Op 12 oktober 2017 vergadert de Kindergemeenteraad. Het is de vijfde keer dat dit spektakel in De Wolden wordt georganiseerd. De scholen die dit jaar meedoen zijn: ’t Echtenest uit Echten, Het Groene Hart uit Zuidwolde, De Bosrand uit Kerkenveld, De Rozebottel uit Koekange en De Dissel uit Ruinerwold.

 • Ruim 100 leerlingen bezoeken gemeentehuis

  (02-10-2017)
 • Besproken en besloten raad 28 september 2017

  (29-09-2017)

  Donderdag 28 september vond de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen 2017/2018 plaats. Hierbij zorgde Streektv voor de eerste journalistieke live uitzending, met interviews en toelichting. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Donderdag eerste tv-programma Streektv rond raadsvergadering De Wolden

  (26-09-2017)

  De raadsvergadering in De Wolden wordt donderdag 28 september voor het eerst rechtstreeks via Streektv uitgezonden. De griffie heeft samen met de lokale omroep een plan gemaakt om Streektv een onafhankelijke, journalistieke rol te geven bij de raadsbijeenkomsten. Om dit plan te bekostigen heeft de lokale  omroep in februari van dit jaar bijna zesduizend euro ontvangen voor de aanschaf van extra apparatuur en technische aanpassingen in en rond de raadzaal.

 • Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2017

  (12-09-2017)

  Maandagmiddag 11 september vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de leerkrachten van de scholen die deelnemen aan de Kindergemeenteraad en hun fractiecoaches (raadsleden). Tijdens de bijeenkomst is uitleg gegeven over de Kindergemeenteraad en hebben de docenten en coaches met elkaar kennisgemaakt. Ook zijn de leskoffertjes uitgereikt met daarin het lespakket.

 • Besproken & besloten 6 juli 2017

  (07-07-2017)

  Donderdag 6 juli vond er een openbare raadsbijeenkomst plaats: “3DeWolden Politiek”. De vergadering was een voortzetting van de vergadering over de Kadernota 2018 op 22 juni jl. Op 22 juni gaven de raadsfracties hun algemene beschouwingen en was er gelegenheid voor het college om daarop te reageren. Op 6 juli vond de tweede termijn en besluitvorming plaats.

  In totaal waren er 35 amendementen en moties, waarvan er uiteindelijk 24 in stemming werden gebracht. Een bestand met de moties en amendementen is bijgevoegd.

  Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Besproken & besloten 29 juni 2017

  (30-06-2017)

  Donderdag 29 juni vond er een openbare raadsbijeenkomst plaats: “3DeWolden Politiek” met een vragenhalfuur, een opiniërend deel en de besluitvormende raadsvergadering. Bij deze vergadering waren gasten van de tweede cursus ‘Politiek Actief’ aanwezig. Het Woonplan 2017-2022 “Een leven lang wonen” en de Bestuursrapportage-I 2017 zijn verplaatst naar de vergadering van 6 juli. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Kindertriatlon De Rozebottel levert € 400 op voor KNFG Geleidehonden

  (29-06-2017)

  De kindertriatlon van de openbare basisschool De Rozebottel in Koekange heeft donderdag € 400,- opgebracht. Het geld gaat naar KNFG Geleidehonden. De aangepaste triatlon was bestemd voor de groepen 8 van alle basisscholen in De Wolden en werd gehouden in en rond Zuidwolde. De leerlingen zwommen 250 meter, fietsten tien kilometer en liepen 2,5 kilometer hard. De deelnemers konden zich laten sponsoren.

 • De Rozebottel organiseert kindertriatlon voor KNFG Geleidehonden

  (26-06-2017)

  De openbare basisschool De Rozebottel uit Koekange houdt donderdagmorgen 29 juni een kindertriatlon voor de groepen 8 van alle basisscholen uit de gemeente De Wolden. Burgemeester Roger de Groot geeft om 9.15 uur het startschot in zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. Bijzonder is dat het gaat om het winnende voorstel uit de Kindergemeenteraad van oktober vorig jaar. De Kindergemeenteraad koos toen uit vijf voorstellen deze activiteit van De Rozebottel.

 • 6 juli 2017: tweede termijn en besluitvorming Kadernota

  (26-06-2017)

  Donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde. Tijdens deze vergadering staat de tweede termijn en besluitvorming van de Kadernota 2018 centraal. Deze vergadering is een vervolg op de vergadering van 22 juni 2017.

  Benieuwd naar een overzicht van de ingediende moties en amendementen op 22 juni? U vindt het voorlopige overzicht en de bundel in de bijlage.

  U bent van harte welkom of kijk live mee via dewolden.nl/gemeenteraad. De volledige agenda vindt u op de website raadsvergadering 6 juli 2017.

 • Praat mee met de raad over de plannen 2018 van De Wolden

  (01-06-2017)

  De gemeenteraad van De Wolden houdt op 8 juni 2017 in het gemeentehuis in Zuidwolde een dialoogbijeenkomst over de Kadernota 2018. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de gemeentelijke begroting 2018. Ook laat de nota zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Voor de komende jaren tot en met 2021 ziet het er gunstig uit.

 • Raadsagenda 18 mei 2017

  (09-05-2017)

  U bent van harte uitgenodigd voor 3DeWolden Politiek: Vragenhalfuur, Raadsdebat en Openbare Raadsvergadering op donderdag 18 mei 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidwolde. Aansluitend wordt afscheid genomen van Douwe Oosterveen (vm. vicevoorzitter van de raad).

 • Provincie Drenthe: GTK 2020 en de Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten

  (02-05-2017)

  Ingekomen stuk k, raad 16 mei 2019:

  25-04-2019 Provincie Drenthe: Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) en de Begrotingscirculaire 2020-2023 voor gemeenten.

  Advies: Ter bespreking in de raadswerkgroep financien.

 • Veel animo voor gast van de raad: bekijk filmpje StreekTV!

  (17-02-2017)

  Zo'n 60 nieuwe inwoners zijn ingegaan op de uitnodiging van de gemeenteraad om als "gast van de raad" een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad te nemen. Vanwege deze grote belangstelling is een extra gast van de raad georganiseerd. Gisterenavond 16 februari is de eerste groep enthousiaste inwoners ontvangen door de raadsleden Pieter Groot (Gb), Gea Leffers (Gb) en Karin Brouwer (CDA) en de raadsgriffie. Bekijk hier de impressie van StreekTV De Wolden.

 • Meer gemeenteraad via StreekTV

  (17-02-2017)

  De gemeenteraad van De Wolden heeft op donderdag 16 februari 2017 unaniem besloten om via StreekTV De Wolden hun raadsvergaderingen, raadsdebatten en dialoogbijeenkomsten meer onder de aandacht van de inwoners te brengen. De raadsgriffie heeft samen met de lokale omroep een plan gemaakt om StreekTV een onafhankelijke, journalistieke rol te geven bij de raadsbijeenkomsten.

 • Lees verslag geslaagde dialoogbijeenkomst R&T

  (03-02-2017)

  Op donderdag 2 februari 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over recreatie en toerisme. De bijeenkomst vond plaats bij Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold en de opkomst was erg groot. Onder leiding van raadslid Ronald Brouwer gingen verschillende ondernemers en belangstellenden uit deze sector met de raad en elkaar in gesprek. Alle aanwezigen werden uitgedaagd door trendwatcher Hans van Leeuwen om naar de toekomst te kijken.

 • Geef u op als gast aan tafel van de raad!

  (19-01-2017)

  De gemeenteraad van De Wolden nodigt inwoners uit om als bijzondere gast aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen. De eerstvolgende 'Gast van de raad' vindt plaats op 16 februari 2017 (vol). Er wordt een extra gast van de raad georganiseerd op donderdag 30 maart 2017 (vol).

 • Verslag dialoogbijeenkomst Economisch Actieplan

  (13-01-2017)

  Op donderdag 12 januari 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over het economisch actieplan bij Pitch & Putt in Koekange. Onder leiding van raadslid Hilda Mulder gingen onder andere agrariërs, ondernemers uit de detailhandel sector en zzp’ers met de raad en elkaar in gesprek over de speerpunten uit het economisch actieplan.

 • Raad 15 december 2016: besproken & besloten?

  (16-12-2016)

  Donderdag 15 december vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Levendig eerste RaadsDebat De Wolden nieuwe stijl

  (18-11-2016)

  Op donderdag 17 november 2016 vond het eerste openbare RaadsDebat plaats, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwe werkwijze van de raad (3DeWolden). Door de raadsleden werd staand met elkaar gedebatteerd, burgemeester Roger de Groot was hierbij de gespreksleider.

  Op de agenda stonden twee onderwerpen, namelijk herijking minimabeleid en actualisatie woonplan. Beide onderwerpen zijn in september aan de orde geweest tijdens de dialoogbijeenkomsten.

 • Kindergemeenteraad De Wolden 2016 opnieuw geslaagd!

  (14-10-2016)

  De raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde was donderdag 13 oktober 2016 goed gevuld met heel veel enthousiaste kinderen, ouders, leerkrachten en raadsleden. Voor de vierde keer vormden leerlingen van groep 8 van vijf basisscholen uit De Wolden fracties voor de Kindergemeenteraad. Onder aanmoediging van hun klasgenoten gingen zij met elkaar in debat over verschillende voorstellen.

  Het videoverslag van deze Kindergemeenteraadsvergadering kunt u hier terugkijken.

 • Veel belangstelling voor dialoogbijeenkomst fietspad Meppelerweg

  (07-10-2016)

  Donderdag 6 oktober organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over het fietspad Meppelerweg. In het drukbezochte Café Restaurant Zuiderhof vroeg de raad inwoners en belanghebbenden om hun mening en werd over deze weg interactief met elkaar gesproken. Hoogleraar Dick de Waard (RUG) en Henk Boelen van Veilig Verkeer Nederland gaven vanuit hun deskundigheid de nodige input op de vele ideeen, vragen en opmerkingen van de aanwezigen.

 • Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2016

  (12-09-2016)

  Vrijdagmiddag 9 september vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de leerkrachten van de scholen die deelnemen aan de Kindergemeenteraad en hun fractiecoaches (raadsleden). Tijdens de bijeenkomst is uitleg gegeven over de Kindergemeenteraad en hebben de docenten en coaches, met elkaar kennisgemaakt. Ook zijn de leskoffertjes uitgereikt met daarin het benodigde informatiepakket.

 • Donderdag 15 september: dialoog gemeenteraad over armoedebestrijding

  (09-09-2016)

  Op donderdag 15 september organiseert raad De Wolden een dialoogbijeenkomst over armoedebestrijding.

  De raad gaat dan in gesprek met een vertegenwoordiging van de gezamenlijke diaconieen, de voedselbank, de adviesraad sociaal beleid en het maatschappelijk werk.

  De bevindingen van het onderzoek minimabeleid (Kwiz-rapport zie bijlage) en persoonlijke ervaringen van de betrokkenen vormen de input voor deze ontmoeting. U bent van harte welkom om ook aanwezig te zijn.

 • Eerste dialoogbijeenkomst met Skype afgetrapt

  (08-09-2016)

  Op donderdag 8 september jl. vond de allereerste dialoogbijeenkomst plaats. De gemeenteraad van De Wolden ging op twee verschillende locaties gelijktijdig in gesprek met tien maatschappelijk initiatiefnemers. Er werd gesproken over de regeling Initiatiefrijk De Wolden: hoe is deze regeling ervaren? wat ging goed en wat kan beter en over de rol van de overheid hierbij. Door op deze manier met elkaar in gesprek te gaan, kan de raad de regeling straks nog beter evalueren. Tussen beide locaties werd via Skype een live verbinding gelegd.

 • Raad De Wolden; politiek seizoen 2016/2017 van start!

  (01-09-2016)

  Het nieuwe politieke seizoen van de gemeenteraad De Wolden is van start. De gemeenteraad van De Wolden gaat per 1 september 2016 op een andere manier werken. Er vindt meer dialoog met inwoners plaats, meer debat, en andere besluitvorming. Kortom, een uitdagend en vernieuwend politiek seizoen voor de boeg!

 • Raad 14 juli 2016: besproken & besloten

  (14-07-2016)

  Tijdens de extra openbare raadsvergadering van 14 juli 2016 stond de bespreking van de jaarstukken 2015 De Wolden centraal en het burgerinitiatief rondom het besluitvormingsproces AZC De Wolden.

 • Raad 30 juni 2016: besproken & besloten

  (01-07-2016)

  Donderdag 30 juni 2016 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. De vergadering is live uitgezonden via internet. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Prijswinnaar Kindergemeenteraad organiseert Color Run voor Kika

  (28-06-2016)

  Op vrijdag 1 juli organiseren kinderen van openbare basisschool De Wezeboom uit Ruinerwold een Colorrun voor kinderen in groep 8 van alle scholen in De Wolden. Het gaat om een sponsorrun waarbij de opbrengst naar Kika gaat. De route is ongeveer 3 km lang. Op diverse plekken wordt gekleurd poeder over de deelnemers gegooid. Het belooft een kleurrijk spektakel te worden!

 • 23 juni 2016: behandeling Kadernota 2017

  (24-06-2016)

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 juni 2016 behandelde de gemeenteraad van De Wolden de Kadernota 2017. Alle zeven fracties hielden hun algemene beschouwingen en gaven een reactie op elkaars beschouwing. Ook reageerden de fracties op de ingediende amendementen en moties. Er werden in totaal 4 amendementen en 26 moties ingediend. Verder was er gelegenheid voor het college om te reageren.

 • Raad 16 juni 2016: besproken & besloten

  (17-06-2016)

  Donderdag 16 juni 2016 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. De vergadering is live uitgezonden via internet. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

 • Motie gemeenteraad AZC De Wolden unaniem aangenomen

  (25-02-2016)

  Tijdens de openbare raadsvergadering van 25 februari 2016 maakten zeven inwoners gebruik van de mogelijkheid van het Vragenhalfuur voor burgers. Zij hadden vragen en opmerkingen over de mogelijke komst van een AZC in De Wolden. Dit waren: Dhr. Schaper, Dhr. V.d. Wilt, Mw. Brinkman, Mw. De Vries, Mw. Ten Zijthoff, Dhr. Berendse en dhr. Verhagen.

 • Kick-off Samenloop voor Hoop KWF Zuidwolde

  (25-02-2016)

  Voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 februari 2016 kwam de groep Samenloop voor Hoop, KWF kankerbestrijding, de raad informeren. Met een uitgebreid filmpje toonde voorzitter Martin Hofstede een impressie van het initiatief 'Samenloop voor Hoop'. Ook riepen zij de raad op om mee te doen met de Samenloop voor Hoop in Zuidwolde op 16 september 2016.

 • Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2015

  (21-09-2015)

  Vrijdagmiddag 18 september vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de leerkrachten van de deelnemende scholen en de fractiecoaches. Tijdens de informatiebijeenkomsten is uitleg gegeven over de Kindergemeenteraad en hebben de docenten en coaches (raadsleden), met elkaar kennisgemaakt. Ook is het lesmateriaal in de leskoffertjes uitgereikt.

 • Succesvolle ontmoeting tussen oud en jong!

  (20-03-2015)

  Vrijdag 20 maart was het zover: het winnende voorstel van de Kindergemeenteraad De Wolden 2014 werd uitgevoerd. Leerlingen van obs De Bosrand uit Kerkenveld brachten zonnestralen aan de bewoners van Woonzorg De Berkenhof. Jong en oud zongen uit volle borst liedjes van vroeger!

 • Raad De Wolden benoemt eerste Sociaal Ombudsvrouw

  (13-03-2015)

  De gemeenteraad van De Wolden heeft na de verkiezingen in maart 2014  besloten om een sociaal ombudsman (m/v) aan te stellen. Dit besluit heeft betrekking op de nieuwe zorgtaken die de gemeente heeft sinds 2015. Eind januari startte de werving. Donderdag 26 maart benoemt de gemeenteraad mevrouw Irma van Beek (1958) uit Grou als Sociaal Ombudsvrouw. 

 • Prijswinnaar Kindergemeenteraad organiseert: Kinderen geven oude mensen zonnestralen

  (13-03-2015)

  Op vrijdagochtend 20 maart organiseren kinderen van groep 6, 7 en 8 van o.b.s. De Bosrand 'Kinderen geven oude mensen zonnestralen'. Een plan waarin oud en jong samenkomen. Deze activiteit vindt plaats van 10.00 uur tot 11.30 uur bij Woonzorg De Berkenhof in Kerkenveld. Burgemeester Roger de Groot zal de kinderen toespreken.

 • YouTube filmpjes Kindergemeenteraad 2014

  (24-10-2014)

  De raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde was donderdag 23 oktober 2014 gevuld met veel enthousiaste kinderen. Leerlingen uit groep 8 van vijf basisscholen uit De Wolden vormden fracties voor de Kindergemeenteraad. Onder aanmoediging van hun klas verdedigden de 5 fracties hun voorstellen. Wilt u nog eens terugkijken? Zie YouTube van de gemeenteraad over het bezoek aan het gemeentehuis en de kindergemeenteraadsvergadering zelf. 

 • Leerlingen Kindergemeenteraad krijgen rondleiding door gemeentehuis De Wolden

  (24-10-2014)

  Maandagochtend 20 oktober 2014 bezochten ruim 120 kinderen uit groep 8 het gemeentehuis in Zuidwolde. De rondleiding is onderdeel van de voorbereiding op de Kindergemeenteraad die plaats zal vinden op donderdag 23 oktober 2014. 

 • Kindergemeenteraad De Wolden 2014

  (20-10-2014)

  Donderdag 23 oktober 2014, 19 uur  vindt de tweede Kindergemeenteraad in De Wolden plaats! Vijf basisscholen uit De Wolden hebben de afgelopen weken lessen in (lokale) democratie gehad en voorstellen voorbereid. Op de agenda staan de volgende voorstellen: ´Het Sportfeest´ van O.B.S. De Horst, ´De Kunstmuur´ van C.B.S. De Arendsvleugel, ´Kinderen geven oude mensen zonnestralen’ van O.B.S. De Bosrand, ´Voor alle scholen een moestuin´ van O.B.S. De Klimtoren en ´Het Bevrijdingsfeest´ van C.B.S. De Heidevlinder.

 • Kindergemeenteraad De Wolden; voorbereidingen in volle gang

  (10-10-2014)

  Leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en raadsleden uit De Wolden maken zich gezamenlijk op voor de tweede Kindergemeenteraad. Vorige week gaven de fractiecoaches hun les op de basisscholen.

 • Uitreiking leskoffertjes Kindergemeenteraad De Wolden 2014

  (30-09-2014)

  Vrijdagmiddag 26 september vonden er informatiebijeenkomsten plaats voor de leerkrachten van de deelnemende scholen en de coaches. Tijdens de informatiebijeenkomsten is uitleg gegeven over de Kindergemeenteraad en hebben de docenten en coaches (raadsleden), met elkaar kennisgemaakt. Ook is het lesmateriaal in de leskoffertjes uitgereikt.

 • Eerste Kindergemeenteraad De Wolden een succes!

  (18-10-2013)

  Afgelopen donderdag werd de raadszaal overspoeld door enthousiaste kinderen. Leerlingen van vijf verschillende scholen vormden per school een fractie en zij hadden hun achterban meegenomen.

  Beluister het geluidsfragment van de kindergemeenteraad.