20 december: enerverende raadsvergadering (21-12-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > 20 december: enerverende raadsvergadering

20 december: enerverende raadsvergadering (21-12-2018)

Op donderdag 20 december vergaderde de gemeenteraad van De Wolden. Het was de laatste raadsvergadering van 2018 en het was een drukbezochte raadsvergadering met 2 benoemingen, 4 insprekers en 4 amendementen.

Tijdens het vragenhalfuur werd de intentieovereenkomst ‘groen gas’ van gemeente De Wolden en de Rendo ondertekend.

De intentieovereenkomst kunt u lezen in de bijlage onderaan dit bericht.

Burgemeester Roger de Groot en Eddy Veenstra, directeur Rendo, ondertekenen de intentie overeenkomst

Benoeming en beëdiging wethouder en raadslid Gb

Daarna werd Gerrie Hempen-Prent benoemd en beëdigd als wethouder van de gemeente De Wolden. Riny Jansen werd benoemd en beëdigd als raadslid van de fractie van Gemeentebelangen.

Het was een enerverende raadsvergadering! U kunt het videoverslag van de avond terugkijken via dewolden.raadsinformatie.nl. Daar vindt u ook de ingediende amendementen en kunt u de raadsbesluiten nalezen. 

Overige besluiten en amendementen:

  • Doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning De Wolden;
  • Instemming beleidsvoornemens verkeersveiligheid kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg-Meppelerweg Zuidwolde;
  • Vaststelling belastingverordeningen 2019;
  • Vaststelling decemberbijstellingen 2018;
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Hoek Brink-Westerstraat, Ruinen';
  • Beschikbaarstelling krediet herinrichting van vak K begraafplaats Zuidwolde;
  • Kennisname gewijzigde begroting 2019 van Alescon;
  • Vaststelling verordeningen Verzilverlening en Stimuleringslening De Wolden.  

De eerstvolgende raadsvergadering is op 31 januari 2019. Het volledige vergaderschema voor 2019 kunt u vinden op de website.