23 juni 2016: behandeling Kadernota 2017 (24-06-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > 23 juni 2016: behandeling Kadernota 2017

23 juni 2016: behandeling Kadernota 2017 (24-06-2016)

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 juni 2016 behandelde de gemeenteraad van De Wolden de Kadernota 2017. Alle zeven fracties hielden hun algemene beschouwingen en gaven een reactie op elkaars beschouwing. Ook reageerden de fracties op de ingediende amendementen en moties. Er werden in totaal 4 amendementen en 26 moties ingediend. Verder was er gelegenheid voor het college om te reageren.

De besluitvorming van de Kadernota 2017 en ingediende amendementen en moties vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 30 juni om 19.30 uur. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.

Meer informatie over de Kadernota 2017 vindt u hier.