6 juli 2017: tweede termijn en besluitvorming Kadernota (26-06-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > 6 juli 2017: tweede termijn en besluitvorming Kadernota

6 juli 2017: tweede termijn en besluitvorming Kadernota (26-06-2017)

Donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidwolde. Tijdens deze vergadering staat de tweede termijn en besluitvorming van de Kadernota 2018 centraal. Deze vergadering is een vervolg op de vergadering van 22 juni 2017.

Benieuwd naar een overzicht van de ingediende moties en amendementen op 22 juni? U vindt het voorlopige overzicht en de bundel in de bijlage.

U bent van harte welkom of kijk live mee via dewolden.nl/gemeenteraad. De volledige agenda vindt u op de website raadsvergadering 6 juli 2017.