Aangepaste raadsagenda 14 december (04-12-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Aangepaste raadsagenda 14 december

Aangepaste raadsagenda 14 december (04-12-2017)

Donderdag 14 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur. De raadsagenda voor deze vergadering is aangepast. Aan de orde komt onder andere het rapport van de rekenkamercommissie De Wolden “Communicatie door de gemeente De Wolden”. De Rekenkamercommissie is dit onderzoek gestart naar aanleiding van vragen van raadsleden. “Krijgen inwoners op tijd antwoord op hun vragen, verzoeken of meldingen? Zijn de brieven die de gemeente aan inwoners stuurt leesbaar en begrijpelijk?”

De gemeenteraad bespreekt het rapport opiniërend.

Toegevoegd aan de agenda is: Goedkeuring deelname De Wolden aan de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Dit onderwerp staat als besluitvormend bespreekstuk op de agenda. Ook toegevoegd aan de agenda is de Bibliotheekvisie en plan van aanpak ”Van vestiging naar functie”.

Verder komt de vaststelling van het Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2018-2022 aan de orde.

De volledige agenda vindt u op dewolden.nl/gemeenteraad. U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn!