Aangepaste raadsagenda 22 februari 2018 (15-02-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Aangepaste raadsagenda 22 februari 2018

Aangepaste raadsagenda 22 februari 2018 (15-02-2018)

Donderdag 22 februari vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur. Dit is de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op de agenda staat onder andere de verbetering van de verkeersveiligheid bij de kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg in Zuidwolde.

De raad heeft, bij de behandeling van de kadernota in juli 2017, het college gevraagd om onderzoek te doen naar de verbetering van de verkeerssituatie bij deze kruising. De drie uitgangspunten voor het onderzoek waren: verbetering van de verkeersveiligheid, versterking van de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden en verbetering van de leefkwaliteit voor de omwonenden op de locatie. De uitkomsten van het vooronderzoek liggen op 22 februari opiniërend aan de raad voor.

Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn het evaluatierapport deelname Regio Zwolle en de pilot ‘stimuleringsregeling starters in winkelgebieden de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde’.

De volledige raadsagenda met bijbehorende stukken kunt u bekijken op dewolden.raadsinformatie.nl. nl/gemeenteraad.  

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn of kijk live mee via de videostream!