Aangepaste raadsagenda 26 april 2018 (24-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Aangepaste raadsagenda 26 april 2018

Aangepaste raadsagenda 26 april 2018 (24-04-2018)

Op donderdag 26  april vergadert de gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de aangepaste agenda staat het collegeprogramma 2018-2022 en de benoeming en beëdiging van de wethouders. Ook staat de beëdiging van drie nieuwe raadsleden op de raadsagenda, evenals de beëdiging van twee eerste opvolgers van de raadsfracties. Vervolgens zal de gemeenteraad de jaarrekening van gemeente De Wolden 2017 opiniërend bespreken.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad.

De aangepaste agenda voor deze vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht. 

Te downloaden: