Aangepaste raadsagenda 5 april 2018 (03-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Aangepaste raadsagenda 5 april 2018

Aangepaste raadsagenda 5 april 2018 (03-04-2018)

Op donderdag 5 april vergadert de nieuwe gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de aangepaste agenda staat het onderzoek geloofsbrieven en be├źdiging eerste opvolgers van de raadsfracties. Andere punten die aan de orde komen zijn: de vaststelling van 'Bestemmingsplan Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie' en 'Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe'.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad.

De aangepaste agenda voor deze vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht.  

Te downloaden: