Aangepaste raadsagenda 5 april 2018 (03-04-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Aangepaste raadsagenda 5 april 2018

Aangepaste raadsagenda 5 april 2018 (03-04-2018)

Op donderdag 5 april vergadert de nieuwe gemeenteraad van De Wolden om 19.30 uur. Op de aangepaste agenda staat het onderzoek geloofsbrieven en beëdiging eerste opvolgers van de raadsfracties. Andere punten die aan de orde komen zijn: de vaststelling van 'Bestemmingsplan Zandwinning Traandijk, uitbreiding en revisie' en 'Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe'.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.nl/gemeenteraad.

De aangepaste agenda voor deze vergadering vindt u in de bijlage van dit bericht.  

Te downloaden: