Afscheid raad 27 maart 2018 (29-03-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Afscheid raad 27 maart 2018

Afscheid raad 27 maart 2018 (29-03-2018)

Afgelopen dinsdag nam de oude raad van De Wolden afscheid tijdens de buitengewone raadsvergadering. De voorzitter van de raad, burgemeester Roger de Groot, blikte terug op de afgelopen raadsperiode. Hij sprak in het bijzonder de volgende vijf raadsleden toe die definitief afscheid namen: Tjalling de Wit (CDA), Heleen Langen (PvdA), Hilda Mulder (VVD), Erik Verheijen (GL) en Henny Buld-Kist (Gb).

Een speciale verrassing was er voor Erik Verheijen (Gl), hij kreeg een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Henny Buld-Kist (Gb) kon wegens ziekte niet aanwezig zijn, maar ook zij kreeg een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot slot bedankte Roger de Groot de raadsleden voor hun inzet en bood hen een toepasselijk afscheidscadeau aan.

De volledige speech kunt u nalezen in de bijlage van dit bericht, daarin ziet u ook een foto van het afscheidscadeau: een bronzen beeldje van een vliegende kerkuil, gemaakt door Bert Denneman, kunstenaar uit De Wolden.