Agenda begrotingsraad 8 november 13.00 uur (30-10-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Agenda begrotingsraad 8 november 13.00 uur

Agenda begrotingsraad 8 november 13.00 uur (30-10-2018)

Op donderdag 8 november 2018 vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 13.00 uur. Tijdens deze openbare vergadering behandelt de raad de programmabegroting 2019 en neemt hierover een besluit.  

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen of volg de vergadering via de livestream op dewolden.raadsinformatie.nl

De agenda en het volledige tijdschema voor deze raadsvergadering vindt u in de bijlagen van dit bericht. Ook de aanbiedingsbrief en de programmabegroting 2019 vindt u onderaan dit bericht.

Inspreken

Wilt u inspreken? Graag dit uiterlijk woensdag 7 november melden bij de griffier via griffier@dewolden.nl