Agenda raadsvergadering 20 december (10-12-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Agenda raadsvergadering 20 december

Agenda raadsvergadering 20 december (10-12-2018)

Donderdag 20 december vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens het vragenhalfuur wordt de intentieovereenkomst ‘groen gas’ van gemeente De Wolden en de Rendo ondertekend.

Daarna staat de benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouder van Gemeentebelangen en het nieuwe raadslid van Gemeentebelangen op de agenda.

Andere onderwerpen waarover de raad in gesprek gaat, zijn de doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning en instemming met de beleidsvoornemens verkeersveiligheid kruising Hoofdstraat-Steenbergerweg-Meppelerweg Zuidwolde. Ook worden de belastingverordeningen voor 2019 door de raad vastgesteld.

U bent van harte welkom om de laatste raadsvergadering van dit jaar bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee! De livestream, agenda en alle onderliggende stukken kunt u inzien via dewolden.raadsinformatie.nl.

Te downloaden: