Algemene Beschouwingen kadernota 2017 (17-06-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Algemene Beschouwingen kadernota 2017

Algemene Beschouwingen kadernota 2017 (17-06-2016)

In de raadsvergadering van donderdag 23 juni behandelt de gemeenteraad van De Wolden de Kadernota 2017, waarin de plannen en speerpunten voor 2017 zijn beschreven. De vergadering begint om 17.00 uur. Alle fracties houden hun algemene beschouwingen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de kaderstellende vragen uit de nota en de amendementen/moties van andere partijen. Er wordt nog niets besloten. De speerpunten van de algemene beschouwingen kunt u lezen in de bijlage van dit bericht. De algemene beschouwingen per fractie zijn ook bijgevoegd, net als de bundel amendementen (3) en moties (25).

De besluitvorming over de Kadernota en ingediende amendementen en moties vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 30 juni om 19.30 uur. U bent van harte welkom beide vergaderingen bij te wonen of kijk live mee via dewolden.nl. Wilt u op donderdag 23 juni inspreken? Dan kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffier (griffier@dewolden.nl) voor 23 juni 9.00 uur.

De agenda en bijbehorende stukken (o.a. Kadernota en tijdschema) voor deze vergadering kunt u vinden op dewolden.nl/gemeenteraad.