Bespreking Kadernota 2020-2023 (22-05-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Bespreking Kadernota 2020-2023

Bespreking Kadernota 2020-2023 (22-05-2019)

Donderdag 13 juni 2019 om 13.30 uur vergadert de gemeenteraad van De Wolden over de Kadernota 2020-2023, hierin staan de plannen voor 2020 e.v. alsook de financiele gevolgen. Wilt u inspreken? Dit kan op donderdag 13 juni om 13.30 uur, aanmelden graag voor woensdag 12 juni 16.30 uur via griffier@dewolden.nl of T. 140528.

Meer informatie leest u hier. De stukken zelf treft u aan onderaan de pagina.

De raad neemt op donderdag 27 juni 2019 om 19.30 uur besluiten over de Kadernota 2020.

U bent van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen! Neem gerust plaats op de publieke tribune of kijk thuis live mee via hier