Besproken & besloten 30 maart 2017 (31-03-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten 30 maart 2017

Besproken & besloten 30 maart 2017 (31-03-2017)

Donderdag 30 maart ontving de gemeenteraad van De Wolden een groep speciale gasten van de raad: nieuwe inwoners waren uitgenodigd een raadsvergadering van dichtbij mee te maken. De avond bestond uit een vragenhalfuur en raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering diende Tjalling de Wit (CDA) mede namens de PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag in. De motie pleitte voor tussentijdse aanpassing van de waardevolle bomenlijst bij verkoop van gemeentelijke percelen. De motie werd met 11 stemmen tegen (Gb en VVD), en 6 stemmen voor (CDA, PvdA, CU, GL en D66) verworpen. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Gast van de raad

De groep gasten bestond uit ruim twintig nieuwe inwoners uit de gemeente. Zij kregen de gelegenheid een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad te nemen en in gesprek te gaan met de burgemeester en de raadsleden. De gastheren/–dames waren Albert Haar (D66), Gea Leffers-Heeling (Gb), Ronald Brouwer (Gb) en raadsgriffier Josee Gehrke. Het programma bestond uit een rondleiding door de bestuursvleugel, een toelichting op de werkwijze van de raad en het bijwonen van de raadsvergadering. Tijdens de schorsing was er gelegenheid in gesprek te gaan met burgemeester Roger de Groot. De gasten waren erg enthousiast over de avond!

    

Foto 1: De gasten van de raad krijgen uitleg over de bouw en inrichting van de raadszaal

Foto 2: Gasten van de raad in gesprek met de voorzitter, burgemeester Roger de Groot

Vragenhalfuur voor de burgers

Frits Timmerman, voorzitter dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen, presenteerde donderdagavond haar inspiratiedocument voor het Dubbellint Ruinerwold. Dorpsbelangen stelde samen met deskundigen een inspiratiedocument op om de bijzonder waarde van het dubbellint in stand te houden. ‘Ruinerwold wil geen openluchtmuseum worden, maar het wil wel graag zijn authenticiteit bewaren’, aldus Dorpsbelangen. Het inspiratiedocument geeft handreikingen hoe veranderingen ingepast kunnen worden en is bestemd voor alle betrokkenen, onder wie bewoners, bouwers en gemeente.  

In 2012 wilde het kabinet Ruinerwold aanwijzen als beschermd dorpsgezicht. De bewoners uit Ruinerwold, maar ook de gemeente en de provincie, verzetten zich daartegen. Het Rijk blies daarom de aanwijzing af. Dorpsbelangen is vervolgens zelf aan de slag gegaan met het inspiratiedocument.

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Jaap Wiechers (CU) stelde vragen aan het college naar aanleiding van vragen van bezorgde ouders over het sporten op kunstgras. Wethouder Van ’t Zand antwoordde dat er veel media-aandacht is voor mogelijke gezondheidsrisico’s, maar dat het volgens de adviseurs van de gemeente veilig is om op kunststof met rubbergranulaatkorrels te sporten.

Raadslid Tjalling de Wit (CDA) vroeg het college of het krantenartikel van 7 maart jl. in Dagblad van het Noorden over recreatiepark Van Harte juist was. Wethouder Jan ten Kate bevestigde dat recreatiepark Van Harte geen onderdeel wordt van zorgboerderij De Noaberhoeve. De gemeente zet zich samen met Staatsbosbeheer in voor een recreatieve toekomst voor Van Harte.

Raadslid Pieter Groot (Gb) stelde het college vragen over kunst op zolder van het gemeentehuis t.b.v. de geplande kunstveiling op 21 en 22 april. Wethouder Pauwels antwoordde dat zij op de hoogte is welke stukken in aanmerking komen voor verkoop en verwijst naar de openbare lijst op cultureeldewolden.nl. Ook vermeldt zij dat de opbrengst beschikbaar komt voor de restauratie van kunstwerk ‘De ontmoeting’ bij Ruinerwold.

Overige besluiten

  • Vaststelling Actieplan Klimaat & Energie 2017-2021 en instemming activiteiten 2017
  • Vaststelling aanpak interne evaluatie proces AZC De Wolden
  • Vaststelling Verordening advisering planschade De Wolden 2017
  • Vaststelling bestemmingsplan Eggeweg 15-17 Koekange
  • Vaststelling bestemmingsplan dr. Larijweg 81A Ruinerwold
  • Herbenoeming J.A. Tjalsma, lid rekenkamercommissie De Wolden
  • Vaststelling verordening Jongerenraad De Wolden.