Besproken & besloten donderdag 28 juni 2018 (29-06-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken & besloten donderdag 28 juni 2018

Besproken & besloten donderdag 28 juni 2018 (29-06-2018)

Wat heeft de raad besproken en besloten op donderdag 28 juni 2018?

Donderdag 28 juni 2018 vergaderde de gemeenteraad van De Wolden.
Tijdens het vragenhalfuur voor de raad hebben Jaap Wiechers (CU) en Gerrie Hempen (Gb) vragen gesteld.

Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad

Eikenprocessierups

De fractie van de ChristenUnie heeft het college vragen gesteld over de roodwitte banden om bomen. Wat een waarschuwing is voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Ook zitten er grote kolonies rupsen op plekken waar veel mensen komen of zitten.
Wethouder Mirjam Pauwels zegt dat er inderdaad een toename is van de eikenprocessierups. In de bebouwde kom wordt ingezet om de nesten binnen een week te verwijderen.

Middelpunt rotonde Ommerweg/Hoofdstraat/Slagendijk Zuidwolde

De fractie van Gemeentebelangen vindt dat het middelpunt van de rotonde in verval is geraakt, doordat er geen water meer uit het ornament komt. Hierdoor is dit geen visitekaartje meer voor het dorp.
Wethouder Pauwels deelt de mening van de fractie volledig. De oorzaak is dat pomp van het ornament stuk is. Er is opdracht gegeven om het te repareren, zodat binnenkort er weer water uit het ornament kan komen.

Beëdiging

De heer Jansen is beëdigd als steunfractielid van Gemeentebelangen. De raad verwelkomt hem van harte en wenst hem succes en plezier. Natuurlijk horen hier felicitaties en bloemen bij, uitgereikt door burgemeester Roger de Groot.

De raad heeft de volgende besluiten genomen:

 • Vaststelling Kaderbrief 2019-2022 De Wolden
 • Kennisname jaarstukken SWO 2017 en begroting 2019 SWO
 • Vaststelling Jaarrekening en jaarverslag De Wolden 2017
 • Instemming opheffing gemeenschappelijke regeling Alescon De Wolden
 • Vaststelling zienswijze ontwerp-begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en kennisname jaarstukken 2017
 • Vaststelling zienswijzen ontwerp-begrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen en kennisname jaarstukken 2017 (Alescon, Recreatieschap, Veiligheidsregio Drenthe, GGD en Publiek Vervoer)
 • Vaststelling Verklaring van geen bedenkingen Ackerlodges Ruinerwold
 • Vaststelling Bestemmingsplan Alteveer 81, Alteveer en Meppelerweg 64, Ruinen
 • Vaststelling Bestemmingsplan Ruinerweg 5-7, Echten
 • Vaststelling Bestemmingsplan Gedempte Hoofddiep 4, Kerkenveld
 • Instemming Aanvragen vangnetuitkering participatiewet 2017