Besproken en besloten raad 28 september 2017 (29-09-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Besproken en besloten raad 28 september 2017

Besproken en besloten raad 28 september 2017 (29-09-2017)

Donderdag 28 september vond de eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen 2017/2018 plaats. Hierbij zorgde Streektv voor de eerste journalistieke live uitzending, met interviews en toelichting. Het videoverslag van deze avond kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Vragenhalfuur voor de burgers

Milan Terwisscha, voorzitter van Jongerenraad De Wolden, deed een oproep aan de jongeren in De Wolden. De Jongerenraad zoekt nieuwe leden! Ben je tussen de 12 en 23 jaar en woon je in De Wolden, ben je nieuwsgierig en geef je graag je mening, solliciteer dan nu! Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar info@jongerenraaddewolden.nl of via Facebook (www.facebook.com/jongerenraaddewolden).

Vragenhalfuur voor de raad

Raadslid Erik Verheijen (GL) stelde vragen aan het college over het ophalen van grof huisvuil aan huis.

Raadslid Karin Brouwer-Dekker (CDA) stelde vragen aan het college over de Geldkrant Gemeente De Wolden. Wethouder Mirjam Pauwels beantwoordde de vragen en bevestigde dat inwoners uit De Wolden geholpen worden in De Wolden.

Beëdiging raadslid CDA

In verband met het vertrek van fractievoorzitter Dik Zantingh, is er een zetel in de gemeenteraad vrij gekomen. Het CDA heeft Jeene Keizer voorgedragen en hij werd beëdigd tot raadslid van de fractie van het CDA.

   

Besluitvorming amendement 2.A.2.a Aantrekken groot/spraakmakend evenement naar De Wolden

Dit amendement lag opnieuw aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor.

Op 6 juli jl. staakten de stemmen, 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Het amendement werd opnieuw in stemming gebracht en werd verworpen met 10 stemmen tegen (Gb, D66 en CU) en 9 stemmen voor (CDA, PvdA, GL en VVD). Dit betekent dat het oorspronkelijke voorstel is aangenomen en dat de gemeente voorbereidingen kan treffen voor het aantrekken van een groot/spraakmakend evenement.

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie De Wolden

De commissaris van de Koning, dhr. Van Aartsen, heeft laten weten dat de eerste ambtstermijn van de heer R.T. de Groot als burgemeester van gemeente De Wolden afloopt op 28 april 2018. Ter voorbereiding op de herbenoeming lichtte vice-voorzitter Pieter Groot de procedure toe. De raad stemde in met het voorstel een vertrouwenscommissie in te stellen een heeft daartoe de Verordening Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester De Wolden 2017 vastgesteld.

Afscheid Dik Zantingh

Aan het einde van de raadsvergadering stond het afscheid van Dik Zantingh centraal. Dik Zantingh heeft per 15 september ontslag aangevraagd. De voorzitter sprak Dik Zantingh toe en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet als raadslid en fractievoorzitter en wenst hem veel succes met zijn nieuwe baan!

Overige besluiten

  • Vaststelling zienswijze uittredingsplan Reestmond;
  • Vaststelling beleidsplan Voor en vroegschoolse educatie (VVE) en verordening kindregelingen De Wolden;
  • Geen MER t.b.v. bestemmingsplanprocedure Alteveer 64 te Alteveer.