Congres toegevoegde waarde sociaal ombudsman/-vrouw (01-02-2018)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Congres toegevoegde waarde sociaal ombudsman/-vrouw

Congres toegevoegde waarde sociaal ombudsman/-vrouw (01-02-2018)

De sociaal ombudsfunctionaris is een nieuw fenomeen binnen de gemeenten en gemeenteraden. Gemeenten en gemeenteraden, maar ook de sociaal ombudsfunctionarissen, zijn daarom nog aan het pionieren. Om kennis en ervaring met elkaar te delen wordt vrijdag 9 februari een congres georganiseerd met de titel 'Waarom moeilijk doen als het samen kan? Over de toegevoegde waarde van de sociaal ombudsman/-vrouw voor raad en organisatie'.

Veranderingen

Gemeenten hebben sinds 2015 belangrijke taken in het sociaal domein, zoals jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In de eerste plaats is dit een grote verandering voor de betrokken inwoners zelf. Maar ook voor de gemeenteraden betekent dit de nodige veranderingen. Om de gemeenten en gemeenteraden te ondersteunen hebben de gemeenteraden van Meppel en De Wolden een eigen sociale ombudsvrouw aangesteld.

Signaleren

Inwoners van deze twee gemeenten kunnen vertrouwelijk bij de sociale ombudsvrouw terecht voor onafhankelijk advies en hulp. De ombudsvrouw registreert onder andere vragen, wensen, zorgen en ervaringen van inwoners, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert mensen over de mogelijkheden van cliëntondersteuning, ondersteuning en begeleiding.

Programma

Tijdens het eerste deel van het congres gaan Irma van Beek (sociaal ombudsvrouw van De Wolden), Freek Schipper (raadslid Partij van de Arbeid Meppel), Kuneke Schraagen (manager gemeente Emmen) en Michael Mekel (adviseur Raad voor het openbaar bestuur) met elkaar in gesprek over de toegevoegde meerwaarde van de sociaal ombudsfunctionaris. Daarna kan er in drie verschillende workshops verder worden gesproken over dit thema. Het congres wordt gehouden op vrijdag 9 februari van 9.00 tot 13.00 uur in het Stadhuis van Meppel. De organisatie is in handen van de raadsgriffiers van Meppel en De Wolden en de beide sociale ombudsvrouwen van de twee gemeenten. Aanmelden kan via griffier@dewolden.nl.