De raad heeft zomerreces! (01-09-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > De raad heeft zomerreces!

De raad heeft zomerreces! (01-09-2017)

Voor de gemeenteraad van De Wolden is het zomerreces aangebroken. Vanaf 1 september 2017 is de raad weer actief. De eerste raadsvergadering 3DeWolden politiek vindt plaats op donderdag 28 september 2017 om 19.30 uur.