Dialoogavond "kwetsbare inwoners" op 23 november 2017 (10-11-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Dialoogavond "kwetsbare inwoners" op 23 november 2017

Dialoogavond "kwetsbare inwoners" op 23 november 2017 (10-11-2017)

Op donderdag 23 november 2017 19.30 uur, organiseert de gemeenteraad van De Wolden een openbare dialoogbijeenkomst met begeleiders en vrijwilligers over de zorg voor kwetsbare inwoners, in het bijzonder: ouderen met dementie, mensen met een psychische beperking en jeugdigen die zorg ontvangen.  

Wat vraagt een participerende samenleving anno 2017 van hen? Lukt het deze kwetsbare inwoners om met de geboden hulp mee te doen? En ook bespreken we de vraag wat het verlangt van begeleiders en vrijwilligers, en welke mogelijkheden en beperkingen zij zien.

Als sprekers zijn aanwezig: Gerda Fijn van zorggroep Noorderboog, Riette Leffers van het Tonckenshuys, Sybrand Hofstra van Promenscare, Janneke Brinkman en Freek Speelman van GGZ Drenthe, Gerrie de Roo van Stichting Welzijn, schoolmaatschappelijk werkster Lian Molema, Hilga Sijbring van gemeente De Wolden/team jeugd en huisarts Sietse Dam.

Deze dialoogavond wordt georganiseerd in samenwerking met de sociaal ombudsvrouw De Wolden, Irma van Beek.

U bent van harte welkom om op de dialoogavond aanwezig te zijn en ook om mee te praten, de raadsleden hebben een luisterend oor voor u! De bijeenkomst vindt plaats in woonwijkcentrum Tonckenshuys (Meppelerweg 22) in Zuidwolde. Inloop vanaf 19.15 uur.

3DeWolden

De gemeenteraad van De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. De raad wil meer en beter in gesprek (dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Inwoners en belanghebbenden kunnen bovendien ook zelf thema’s aandragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.dewolden.nl/3DeWolden.

Voor meer informatie, mail of bel de raadsgriffie (E. griffier@dewolden of T. 14 0528).