Dialoogavond over afvalinzameling levert veel ideeën op! (15-02-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Dialoogavond over afvalinzameling levert veel ideeën op!

Dialoogavond over afvalinzameling levert veel ideeën op! (15-02-2019)

“Maak een sport van afvalscheiding". Dialoogavond over afvalinzameling levert veel ideeën voor de gemeenteraad op.

Gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Meer bladkorven die er langer staan. Een extra gft-ronde. Zomaar een paar ideeën waar deelnemers aan de Dialoogavond over afvalscheiding unaniem vóór blijken te zijn, en waar de gemeenteraad van De Wolden mee aan de slag kan om de afvalinzameling in De Wolden efficiënter te maken.

De Dialoogavond in de milieustraat trok donderdag 14 februari zo’n honderd deelnemers. Gespreksleidster was raadslid Karin Brouwer. Deskundige Paul de Bruin (IPR Normag) gaf een presentatie. Inwoners van De Wolden, raadsleden, de klankbordgroep en deskundigen droegen bij aan een levendig inhoudelijk gesprek, dat helder maakte dat inwoners van De Wolden graag meewerken aan betere afvalscheiding. Maar er is ook behoefte aan meer kennis om dit op de juiste wijze te doen. Te gast waren gemeenteraadsleden uit de gemeente Noordenveld, die willen weten hoe de raad in De Wolden in gesprek gaat met haar inwoners.

Afval of grondstof? De Nederlandse regering streeft er naar om onze economie in 2050 volledig op herbruikbare grondstoffen te laten draaien. Dat is onder andere nodig omdat de wereldbevolking verdubbelt en veel grondstoffen dreigen op te raken. Daarom werken gemeenten aan nieuwe vormen van afvalinzameling. Het doel is om zoveel mogelijk afval te herbruiken.

De inwoners van De Wolden scheiden hun afval al in vier containers. Hoe goed doen ze dat? ‘Mag die oude broek vol verf in de textielinzameling?’ Ja, behalve als hij érg vies is. Want textiel is een kostbare grondstof. Zonde om bij het restafval te doen, dat verbrand wordt. Tijdens een quiz bleek dat inwoners hun best doen om plastic afval op de juiste manier te scheiden, maar dat er nog onvoldoende kennis is over de oranje container. Gaat het fout, dan wordt een hele lading afval afgekeurd, en dat kost veel geld. 'Kunnen producenten niet op hun verpakking zetten in welke bak iets moet?’ vroeg een inwoonster daarom. Een ander stelt voor om regelmatig een paar voorbeelden in de krant te zetten wat wel en niet in de vuilcontainers mag.

De gemiddelde Nederlander produceert 218 kg restafval. In De Wolden is dat 168 kg per inwoner. Mooi, maar daarvan is nog steeds 93 kg grondstof die dus in de verkeerde bak terecht komt. Hoe kan het beter? Door bewustwording, bijvoorbeeld door het afval niet meer op te halen, maar door het door de inwoners zelf weg te laten brengen. Of via geld: door gedifferentieerde tarieven (Diftar). Een van de deelnemers heeft een ludiek idee: “De Wolden heeft veertien kernen. Laten we er een sport van maken welk dorp het minste afval produceert.” 

Zie facebook van de gemeenteraad voor een uitgebreide foto-impressie!

In de bijlage onderaan dit bericht kunt u de powerpointpresentatie (met daarin o.a. de informatie van Paul de Bruin (IPR Normag)) nalezen.

Of bekijk de drie filmpjes: Hoe PMD verwerkt wordt door SUEZ in Rotterdam, Afvalscheiden, waarom zou ik? van Jan Willem Nieuwenhuis, en 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afvalvrij, durft u de challenge aan?

Het verslag van de dialoogavond leest u hier volgende week.