Dialoogavond Verkeer en Vervoer:  Interview met gespreksleider Albert Haar. (21-08-2019)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Dialoogavond Verkeer en Vervoer:  Interview met gespreksleider Albert Haar.

Dialoogavond Verkeer en Vervoer:  Interview met gespreksleider Albert Haar. (21-08-2019)

Op donderdag 12 september vindt er een Dialoogavond plaats over Verkeer en Vervoer. Gespreksleider is gemeenteraadslid Albert Haar: “Het is een belangrijk en mooi onderwerp dat ons allemaal aangaat. Je staat er niet altijd bij stil, maar iedereen is verkeersdeelnemer.  Wil je daar als gemeente iets mee, dan heb je het niet alleen over geld maar ook over tegenstrijdige belangen. Denk in onze gemeente bijvoorbeeld aan het vracht- en landbouwverkeer. Die tractoren en vrachtwagens worden steeds groter en zwaarder. En ze rijden op wegen die van oudsher helemaal niet voor zulke zware voertuigen bestemd zijn. Diezelfde wegen worden ook gebruikt door bijvoorbeeld recreatieve fietsers. Die willen lekker rustig naast elkaar rijden. Dan heb je het dus over heel andere belangen. Hoe ga je daar als gemeente mee om?

GVVP

De gemeente De Wolden werkt aan een nieuw Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP). Daarin gaat de gemeente aangeven hoe de komende tijd wordt omgegaan met verkeer en vervoer, en waaraan zij haar geld gaat uitgeven.

Momenteel vindt er in het verkeer heel veel innovatie plaats. Dat heeft grote -  soms onverwachte – gevolgen. Haar: “Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van de buurtbus van Kerkveld/Alteveer. Het was fantastisch dat daar vrijwilligers reden met een buurtbus zodat honderden ouderen eens ergens naartoe konden. Nu is die buurtbus weg. Hoe dat komt? Doordat veel ouderen tegenwoordig een elektrische fiets hebben. Mooi, behalve voor die ouderen die niet met de elektrische fiets kunnen, die hebben nu niets meer. Kunnen we daar als gemeente een oplossing voor vinden”

Inwoners de echte verkeersdeskundigen

De gemeente heeft verkeersdeskundigen die kunnen denken over beleid,  maar op zo’n Dialoogavond is het mooie dat daar de echte deskundigen komen:  de inwoners.  Haar: “Niemand heeft zoveel kennis uit de praktijk als onze inwoners. Daarom hopen wij als gemeenteraad dat er zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan dit gesprek over Verkeer en Vervoer, zodat we met zijn allen niet alleen een prachtige avond neerzetten, maar ook heel goed beleid kunnen ontwikkelen voor de komende tien jaar.”

Donderdag 12 september 2019 organiseert de gemeenteraad van De Wolden een Dialoogavond over  Verkeer en Vervoer. Aan de orde komen: de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de toekomstbestendigheid van het openbaar vervoer en de rol van innovatie. Locatie: Vakantiepark Westerbergen, Oshaarseweg 24  in Echten. Het volledige programma vindt u op www.dewolden.nl onder gemeenteraadsnieuws/. 

Aanmelden via: griffier@dewolden.nl

Op de foto : Steunfractielid Erwin Venema en de raadsleden Oscar Pont en Albert Haar tijdens de voorbereiding van de Dialoogavond. Foto: Marco in ’t Veldt