Donderdag 15 september: dialoog gemeenteraad over armoedebestrijding (09-09-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Donderdag 15 september: dialoog gemeenteraad over armoedebestrijding

Donderdag 15 september: dialoog gemeenteraad over armoedebestrijding (09-09-2016)

Op donderdag 15 september organiseert raad De Wolden een dialoogbijeenkomst over armoedebestrijding.

De raad gaat dan in gesprek met een vertegenwoordiging van de gezamenlijke diaconieen, de voedselbank, de adviesraad sociaal beleid en het maatschappelijk werk.

De bevindingen van het onderzoek minimabeleid (Kwiz-rapport zie bijlage) en persoonlijke ervaringen van de betrokkenen vormen de input voor deze ontmoeting. U bent van harte welkom om ook aanwezig te zijn.

De koffie/thee staat voor u klaar om 19.15 uur!

Locatie: dorpshuis De Veldhoek in Koekangerveld, Ruinerweg 24a

Het programm​a voor de avond:

19:15 Inloop

19:30 Welkom en opening; uitleg opzet én technische leiding bijeenkomst

19:40 Korte beschouwing huidig beleid en evaluatie huidig beleid aan de hand rapport Kwiz  

20:05 Dialoog over armoedebestrijding

21:05 Centrale conclusie van de ontmoeting

21:15 Informatie over verdere proces (tot en met besluitvorming raad); evaluatie bijeenkomst; sluiting

21:30 Drankje

Werken met thema’s

De raad gaat werken met thema’s die van belang zijn voor De Wolden. Voor de komende maand zijn de thema’s al bekend. Op 22 september is het thema wonen en op 6 oktober gaat de raad in gesprek over fietspad Meppelerweg.

Wilt u iets bij de raad aankaarten?

U kunt ook actuele thema’s aandragen waarover u met de raad in gesprek wilt. Wilt u hier meer over weten? De griffie helpt u graag verder: T. 14 0528 en griffier@dewolden.nl. U vindt meer informatie ook op dewolden.nl/3DeWolden.