Dorpsbelangen overhandigt gemeenteraad document behoud Dubbellint Ruinerwold (31-03-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Dorpsbelangen overhandigt gemeenteraad document behoud Dubbellint Ruinerwold

Dorpsbelangen overhandigt gemeenteraad document behoud Dubbellint Ruinerwold (31-03-2017)

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen overhandigde de gemeenteraad donderdag 30 maart haar inspiratiedocument voor het zogeheten Dubbellint Ruinerwold. Burgemeester Roger de Groot ontving het eerste exemplaar. Dat gebeurde donderdagavond om 19.30 uur tijdens het vragenhalfuur voor burgers, voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Het dubbellint beslaat het gebied Dokter Larijweg, Boerpad, Haakswold, Dijkhuizen, Wolddijk en Oosteinde. Dorpsbelangen stelde samen met deskundigen een inspiratiedocument voor dit gebied op om de eeuwenoude karakteristieke elementen van de traditionele bebouwing in Ruinerwold in stand te houden. “Met dit plan kunnen wij ervoor zorgen dat het dubbellint zijn waarde behoudt. Ruinerwold wil geen openluchtmuseum worden, maar het wil wel graag zijn authenticiteit bewaren”, aldus Dorpsbelangen.

                

Het inspiratiedocument voor het Dubbellint Ruinerwold

Inspiratiedocument

Het inspiratiedocument is bestemd voor alle betrokkenen, onder wie de bewoners, de gemeentelijke en provinciale overheid, architecten, bouwers en makelaars. Het document geeft inzicht in wat het gebied bijzonder maakt. Het geeft ook handreikingen om veranderingen op een verantwoorde manier te kunnen laten gebeuren, zodat ‘de ziel’ van de bebouwing en het landschap behouden blijft of wordt versterkt.

Burgerkracht

In 2012 wilde het kabinet Ruinerwold aanwijzen als beschermd dorpsgezicht. Bewoners, maar ook de gemeente en de provincie, verzetten zich daartegen. Het Rijk blies de aanwijzing af. Bewoners vonden dat ze zelf wel op historische kwaliteit van het gebied kon letten. Dorpsbelangen is daarna aan de slag gegaan met het inspiratiedocument.