Druk bezochte dialoogbijeenkomst “kwetsbare inwoners" (24-11-2017)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Druk bezochte dialoogbijeenkomst “kwetsbare inwoners"

Druk bezochte dialoogbijeenkomst “kwetsbare inwoners" (24-11-2017)

Op donderdag 23 november 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over “kwetsbare inwoners”. De drukbezochte bijeenkomst (70 personen) in woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde werd door de aanwezigen als waardevol ervaren.

Onder leiding van raadslid Erik Verheijen vertelden begeleiders over de zorg voor kwetsbare inwoners: ouderen met dementie, mensen met een psychische beperking en jeugdigen die zorg ontvangen. Vragen die tijdens de avond centraal stonden waren bijvoorbeeld: Wat vraagt een participerende samenleving anno 2017 van hen? Lukt het deze kwetsbare inwoners om –met de geboden zorg- mee te doen? Zijn er knelpunten in de zorg of welke boodschap heeft u voor de gemeenteraad?

Deze dialoogavond werd georganiseerd in samenwerking met de sociaal ombudsvrouw De Wolden, Irma van Beek.

Dialoogrondes

Tijdens de eerste dialoogronde stond het thema ouderen met dementie centraal. Gerda Fijn (Zorggroep Noorderboog) en Riette Leffers (Woonwijkcentrum Tonckenshuys) deelden hun ervaringen.

De tweede ronde ging over mensen met een psychische beperking. Sybrand Hofstra (ervaringsdeskundige Promenscare) en Janneke Brinkman (factteam GGZ Drenthe) vertelden waar zij vanuit hun ervaringen en werk tegenaan lopen. Het inzetten van een ervaringsdeskundige als hoopverlener in plaats van hulpverlener, lijkt een goed werkend voorbeeld! En waarom moet je overal een plan voor hebben? Janneke Brinkman gaf de raad de volgende hartenkreet mee: Mag je niet gewoon wonen?

Na de pauze was het eerste onderwerp jeugdhulp. Lian Molema (schoolmaatschappelijk werkster) en Hilga Sijbring (jeugdconsulente gemeente) vertelden over de zorg aan ouders en jeugdigen. De hulpverleners van de verschillende organisaties weten elkaar goed te vinden, en dat komt de jeugdhulp ten goede.

Formele en informele zorg was het derde onderwerp van de avond. Na een korte inleiding van Erik Verheijen werd het filmpje “Weten is nog geen doen”, Een realistisch perspectief op redzaamheid” van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid) getoond. Sietse Dam (huisarts, formele zorg) en Gerrie de Roo (Stichting Welzijn De Wolden, informele zorg), reageerden op het filmpje vanuit hun ervaringen.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst!