Eerste dialoogbijeenkomst met Skype afgetrapt (08-09-2016)

Home > Raad en College > Gemeenteraadsnieuws > Eerste dialoogbijeenkomst met Skype afgetrapt

Eerste dialoogbijeenkomst met Skype afgetrapt (08-09-2016)

Op donderdag 8 september jl. vond de allereerste dialoogbijeenkomst plaats. De gemeenteraad van De Wolden ging op twee verschillende locaties gelijktijdig in gesprek met tien maatschappelijk initiatiefnemers. Er werd gesproken over de regeling Initiatiefrijk De Wolden: hoe is deze regeling ervaren? wat ging goed en wat kan beter en over de rol van de overheid hierbij. Door op deze manier met elkaar in gesprek te gaan, kan de raad de regeling straks nog beter evalueren. Tussen beide locaties werd via Skype een live verbinding gelegd.

Live verbinding

Op twee locaties gelijktijdig ging de raad in gesprek met verschillende initiatieven die gebruik hebben gemaakt van de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Zo werd in de Buddingehof in Ruinerwold gesproken met vijf maatschappelijke initiatieven. Met datzelfde aantal werd ook in Buitencentrum De Poort in Ruinen het gesprek gevoerd. Gedurende de avond legden de locaties via Skype twee maal verbinding met elkaar om sfeer te proeven en te horen van elkaar hoe de avond verliep. Op de Facebookpagina van de raad is te zien hoe dat verliep.

Dialoogbijeenkomst 15 september; armoedebestrijding

Op donderdag 15 september vindt om 19.30 uur de tweede openbare dialoogbijeenkomst plaats in het dorpshuis in Koekangerveld. Het thema van deze bijeenkomst is armoedebestrijding. De raad gaat dan in gesprek met de volgende organisaties: de gezamenlijke diaconieën, de voedselbank , de adviesraad sociaal beleid en het maatschappelijk werk. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en mee te praten over dit thema. Meer informatie over deze avond vindt u op dewolden.nl/gemeenteraad.

3DeWolden; nieuwe werkwijze raad per 1 september

Per 1 september 2016 is de raad van De Wolden op een andere manier gaan werken.  De raad wil vooraf aan besluitvorming meer in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s. Er komt meer ruimte voor dialoog door ontmoetingen op locatie. Inwoners en belanghebbenden kunnen bovendien ook zelf thema’s aandragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.dewolden.nl/3DeWolden.